FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Трет циклус студии - Претстави

На Факултетот за драмски уметности - Скопје евидентирани се вкупно 1 претстава во трет циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за евидентираните претстави.

ID Наслов Наслов на труд Студент Предмет Катедра Детали
13 Кралските копилиња (претстава) Ресемантизација на митемите во постдрамските форми на театарот (Електра: Случаи) Сашо Димоски Театрологија Историски и теориски предмети