FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Класи

На Факултетот за драмски уметности - Скопје во периодот од 1969 до 2019 год. се формирале вкупно 105 класи.
Во 92 од нив до 27.11.2019 год. дипломирале вкупно 663 студенти.

КатедраБрој на класиБрој на дипломирани студенти
Драмски актери57433
Организација за театарски, филмски и тв дејности229
Продукција625
Режија210
Театарска и филмска драматургија*927
Театарска режија730
Филмска и ТВ монтажа739
Филмска и ТВ режија734
Филмско и ТВ снимање**836

* Во 2011 година катедрата Драматургија е преименувана во Театарска и филмска драматургија.

** Во 2008 година катедрата Филмска и ТВ камера е преименувана во Филмско и ТВ снимање.

Во следната табела се прикажани податоци за класите со дипломирани студенти.

ID Катедра Професор Асистент Г.зап. Студенти
1 Драмски актери ред. проф. Илија Милчин 1969/70 Петре Арсовски, Лилјана Велјанова, Ѓорѓи Влахов, Ацо Дуковски, Соња Каранџулоска, Ѓорѓи Колозов, Љупчо Петрушевски, Кирил Псалтиров, Снежана Рабаџиска, Мајда Тушар
2 Драмски актери ред. проф. Димитрие Османли 1970/71 Томе Витанов, Афродита Кирјановска, Кирил Коруновски, Живко Пешевски, Блаже Славев, Борис Чоревски
3 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин 1971/72 Славица Акимовска, Сребре Ѓаковски, Александар Ѓоргиев, Диме Илиев, Снежана Коневска, Иван Петрушевски, Кирил Печијарески, Благој Стефановски, Фирдаус Хајредин, Јорданчо Чеврески, Виолета Шапковска
4 Драмски актери ред. проф. Илија Џувалековски 1972/73 Мирче Доневски, Димитри Зози, Славица Ковачевиќ, Ѓокица Лукаровски, Иљко Стефановски, Ненад Стојановски, Гоце Тодоровски
5 Драмски актери ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли 1973/74 Софија Гогова, Катина Иванова, Младен Крстевски, Драган Миладиновски, Сефедин Нурединовски, Кирил Ристоски, Александар Шехтански
6 Драмски актери ред. проф. Вукан Диневски 1974/75 Емилија Андреева, Љубица Буралева, Стојна Заевска, Зијадин Мутрезовски, Слаѓана Нешиќ, Јован Трпески, Ѓорѓи Устапетров
7 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1975/76 Лазар Божинов, Братислав Димитров, Менка Ѓорѓиева, Абдулаи Јусуф, Веби Керим, Петар Мирчевски, Ѓорѓи Тодоровски
8 Драмски актери ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска 1976/77 Драгиша Димитриевски, Кица Ивковска, Јовица Михајловски, Вера Ристовска, Душица Стојановска
9 Драмски актери ред. проф. Димитар Ќостаров 1977/78 Клинче Атила, Светлана Василевска, Симеон Дамевски, Владе Денчов, Драган Механџиски, Весна Стојановска, Александар Чамински, Зекрија Џемаиљи
10 Драмски актери ред. проф. Вукан Диневски 1978/79 Викторија Анѓушева, Силвија Јовановска, Катерина Коцевска, Лазе Манасиевски, Страшко Милошевски
11 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1979/80 Биљана Вељковиќ, Горан Илиќ, Душко Јовановиќ, Крсто Јовановски, Соња Михајлова, Владимир Талевски, Мими Таневска, Анастас Тановски, Љупчо Тодоровски, Марјан Чакмакоски
12 Драмски актери ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски 1980/81 Евгенија Аманатиду, Љупчо Бреслиски, Иванчо Ѓошевски, Елјеса Касо, Ванчо Мелев, Сухат Мустафа, Боби Недевски, Јасмина Поповска
13 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин 1981/82 Перо Георгиевски, Александар Диневски, Сузана Киранџиска, Ана Костовска, Елизабета Кочоска, Ердоан Максут, Александар Малинков, Нехат Мемети, Игор Џамбазов
14 Драмски актери ред. проф. Вукан Диневски 1982/83 Теута Ајдини, Љубомир Бојковски, Миланчо Георгиев, Бранко Ѓорчев, Марија Кондовска, Сашо Огненовски, Соња Ошавкова, Емилија Софрониевска, Тихомир Стојановски, Љупчо Хаџи-Стојанов
15 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски 1983/84 Јордан Витанов, Марија Вртева, Соња Јаќоска, Рујиш Кадриова, Дубравка Киселички, Нино Леви, Синоличка Трпкова
16 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски 1984/85 Сенко Велинов, Ѓорѓи Јолевски, Софија Куновска, Владимир Лазаровски, Раде Рогожаров, Драган Спасов, Светлана Стојановска
17 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски 1985/86 Рефет Абази, Валентина Божиновска, Даница Георгиевска, Татјана Ендровска, Владимир Ендровски, Кирил Попхристов
19 Режија ред. проф. Љубиша Георгиевски 1986/87 Љупчо Ѓорѓиевски, Александра Ковачевиќ, Сашо Миленковски, Кристијан Ристески
18 Театарска и филмска драматургија ред. проф. д-р Горан Стефановски 1986/87 Дејан Дуковски, Жанина Мирчевска, Маја Стевановиќ
20 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1987/88 Трајче Георгиев, Петар Горко, Валентина Ѓероска, Марија Ѓурчева, Владо Јовановски, Ана Левајаковиќ, Предраг Павловски, Магдалена Ризова, Жаклина Стевковска, Јулијана Стефанова, Мину Угриновска
21 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски 1988/89 Валентина Дрекаловиќ, Игор Маџиров, Александар Микиќ, Тони Михајловски, Изабела Новотни, Весна Петрушевска, Никола Ристановски, Јордан Симонов, Биљана Таневски
22 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин 1989/90 Зведздана Ангеловска, Маја Вељковиќ, Драган Довлев, Владимир Јачев, Елена Мошевска, Маја Стојановиќ, Горан Стојановски, Самоил Стојковски
23 Организација за театарски, филмски и ТВ дејности ред. проф. Кирил Василев 1989/90 Владимир Ангелов, Горан Ацевски, Сашо Богдановски, Зоран Богоевски, Игор Вецовски, Љупка Гајиќ, Бобан Јосифовски, Емил Костовски, Емилија Михајлова, Ана Петкова, Наталија Радевска, Илија Рајковски, Крсто Скубев, Искра Стојковска, Наталија Тасевска, Симона Угриновска, Горан Цветковиќ, Михаило Шќепановиќ
24 Театарска и филмска драматургија ред. проф. д-р Горан Стефановски 1990/91 Драган Котевски, Сашко Насев, Огнен Неделковски, Југослав Петровски, Викторија Рангелова
25 Режија ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов 1990/91 Дарко Белев, Горан Гугуловски, Срѓан Јанаќијевиќ, Дарко Митревски, Александар Поповски, Златко Славенски
26 Драмски актери ред. проф. Кирил Ристоски 1990/91 Биљана Беличанец, Дона Димовска, Кети Дончевска, Горан Зарковски, Иван Каровски, Зорица Панчиќ, Билјана Хамамџиева, Васил Шишков
27 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1991/92 Александра Бошковска, Роберт Вељановски, Искра Ветерова, Ристо Гоговски, Гордана Ендровска, Сузана Живорадиќ, Јелена Жугиќ, Никола Кумев, Рубенс Муратовски, Сашо Тасевски, Олгица Христова
28 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески 1992/93 Дарко Башевски, Драган Гајиќ, Дејан Димески, Роберт Јанкуловски, Александар Касапинов, Оливер Несторовски, Томи Салковски
29 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. Димитар Грбевски 1992/93 Љубомир Атанасовски, Фана Гошевска, Блаже Дулев, Елеонора Зрапчиева, Владимир Павловски, Олгица Поцкова, Димитар Сеизов, Лазар Секуловски, Игор Шокаровски
30 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 1993/94 Оливера Аризанова, Биљана Драгичевиќ, Катерина Илиевска, Дејан Лилиќ, Јелена Мијатовиќ, Оливер Митковски, Ирена Ристиќ, Роберт Ристов, Игор Трпчески
31 Организација за театарски, филмски и ТВ дејности ред. проф. Кирил Василев 1993/94 Владимир Атанасов, Јулијана Ефтимова, Дејан Илиев, Владимир Крстевски, Никола Мадиќ, Иван Митевски, Ирена Мојсовска, Роберт Насков, Виола Николовска, Даниела Поповска, Дарко Ставриќ
33 Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски 1994/95 Благојче Божиновски, Зоја Бузалковска, Синиша Евтимов, Дрито Касапи, Кирил Петрески, Наташа Поплавска
35 Театарска и филмска драматургија ред. проф. д-р Горан Стефановски 1994/95 Билјана Гарванлиева, Огнен Георгиевски, Илинка Црвенковска
32 Филмска и ТВ режија ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески 1994/95 Филип Апостоловски, Филип Арсов, Огнен Димитровски, Борјан Зафировски, Маја Младеновска, Марија Џиџева
34 Драмски актери ред. проф. Кирил Ристоски 1994/95 Афродита Атанасова, Јасмина Билаловиќ, Горан Додевски, Николина Кујача, Иљбер Муртезовски, Калина Наумовска, Агнес Нокшиќи, Габриела Петрушевска, Кристина Христова, Арна Шијаковиќ
37 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1995/96 Сузан Акбелге, Фунда Ибрахим, Наџи Шабан
36 Драмски актери ред. проф. Љубиша Георгиевски 1995/96 Луран Ахмети, Вјолца Бафтија, Вишка Висар, Ваљдета Исмалили, Петрит Незири, Висар Реџепи, Сабедин Сељмани
39 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски 1996/97 Даниел Велјановски, Атанас Георгиев, Флора Достовска, Игор Јовчевски, Снежана Младеновска, Благоја Неделковски, Зорица Црношија
38 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески 1996/97 Тони Величковски, Бесфорт Имами, Марина Колоска, Драган Паковски, Димитар Попов, Славе Стојановски, Горан Трпчевски
41 Продукција ред. проф. Мартин Панчевски 1997/98 Горан Апостолоски, Ирена Давиткова, Бранислав Ѓорчевски, Павле Игновски, Дарко Попов, Виктор Рубен, Давор Спироски, Владимир Стојчески
40 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 1997/98 Игор Ангелов, Вјолца Бектиши, Сашка Димитровска, Владимир Ѓорѓијоски, Иван Јерчиќ, Зоран Љутков, Јулијана Мирчевска, Верица Недеска, Амернис Нокшиќи, Викторија Терзијева, Камка Тоциновски
43 Филмска и ТВ режија ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески 1998/99 Јане Алтипармаков, Сања Михајловиќ, Наум Михајловски, Светозар Ристовски, Александар Русјаков, Ѓорче Ставрески
44 Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски 1998/99 Александар Ивановски, Елена Јованова, Дарко Ковачевски, Александар Црвенковски
45 Драмски актери ред. проф. Кирил Ристоски 1998/99 Филарета Атанасова, Христина Атанасова, Андријана Бошкоска, Огнен Дранговски, Васил Зафирчев, Лилјана Илиевска, Мартин Мирчевски, Марина Поп-Панкова, Игор Стојчевски, Горан Трифуновски
42 Театарска и филмска драматургија ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски 1998/99 Сема Али, Биљана Дураковска, Загорка Поп-Антоска, Благица Секуловска, Никола Трајков
48 Драмски актери ред. проф. м-р Рефет Абази 1999/00 Реџеп Асани, Сотир Едмон, Џевдет Јашари, Зарије Јонузи, Фатон Муслиу, Хисмет Рамадани, Мерлинда Саити
47 Драмски актери ред. проф. м-р Елјеса Касо 1999/00 Неат Али, Филиз Ахмет, Шабан Ертан, Несрин Таир, Селпин Ќерим, Самет Џенап
46 Драмски актери ред. проф. м-р Владо Цветановски
(Класата е запишана од професорот Љубиша Георгиевски, следната година ја води проф. Слободан Унковски, а последните две години, професорот Владо Цветановски.)
ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска 1999/00 Ванчо Василев, Јасмина Василева, Александра Пешевска, Елена Трајковска, Ангелина Тренчева, Катерина Шехтанска
49 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски 2000/01 Фејми Даути, Ѓорѓи Клинчаров, Александар Крстевски, Јане Марковски, Драгољуб Николоски
50 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски 2000/01 Филип Грчевски, Иван Ѓорѓиевски, Гоце Кралевски, Милан Тоциновски, Михајло Чунихин, Петар Џуровски
51 Продукција ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски 2001/02 Русе Арсов, Горјан Донев, Дарко Иљоски, Ромир Јакупи, Виолета Јончевска, Емилија Чочкова
52 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 2001/02 Стојанчо Велков, Санела Емин, Славиша Кајевски, Сашко Коцев, Јасмина Мицовска, Маја Настевска, Николче Пројчевски, Соња Стамболџиска, Даниела Стојковска, Благица Трпковска, Гораст Цветковски, Илина Чоревска
54 Филмска и ТВ режија ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески 2002/03 Костадин Атанасов, Омер Зекировски, Фросина Наумовска, Драган Пејовски, Марко Петрушевски, Николче Поповски, Саша Станишиќ, Вардан Тозија
55 Драмски актери ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска 2002/03 Маја Андоновска, Мики Анчевски, Винета Дамчевска, Димитар Доксевски, Трајанка Илиева, Драгана Костадиновска, Јулија Милкова, Филип Мирчевски, Наташа Наумоска, Ненад Нацев, Неда Николиќ, Викторија Степановска, Александар Тодески, Филип Трајковиќ
53 Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски 2002/03 Куштрим Бектеши, Нела Витошевиќ, Александра Карадалевска, Драгана Милишевски-Попова, Оливер Мицевски, Никола Ристов, Јован Ристовски, Бојан Трифуновски
56 Театарска и филмска драматургија ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ 2002/03 Ева Камчевска, Весна Куслеска, Катерина Момева, Ана Ристоска, Елена Стојаноска
58 Драмски актери ред. проф. м-р Рефет Абази 2003/04 Висар Етеми, Бесфорт Идризи, Мирадије Османи, Хајрулах Рамизи, Аздрен Селими
59 Драмски актери ред. проф. м-р Елјеса Касо 2003/04 Осман Али, Един Јакубовиќ, Аксел Мехмед, Зубејде Селимова, Ерман Шабан
57 Драмски актери ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска 2003/04 Бошко Бозаџиевски, Ивица Димитријевиќ, Димитар Ѓорѓиевски, Зоран Ивановски, Јелена Јованова, Софиа Насевска, Борче Начев, Розета Петковска, Жаклина Петровска, Марија Спиркоска, Зорица Стојановска
60 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски 2004/05 Деан Богојевски, Кристијан Војдановски, Владимир Димески, Реља Ераковиќ, Маја Јакимовска, Душан Карадалевски, Кирил Шентевски
61 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски 2004/05 Горјан Бошковски, Горан Вуќиќ, Димитар Лазаревски, Тања Рибарска, Софија Самоиловска, Зоран Чаневски
62 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 2005/06 Анѓелка Арсова, Сања Арсовска, Марија Бејкова, Благој Веселинов, Марјан Ѓорѓиевски, Мартин Јорданоски, Емран Куртишова, Кристина Леловац, Славица Манаскова, Ѓорѓи Нешкоски, Симона Спировска, Јана Стојановска, Петар Стојковиќ, Мартина Тапарчевска, Димитар Црцороски
63 Продукција ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски 2005/06 Филип Андонов, Махир Демир, Сибел Јакуповиќ, Марија Јовчевска, Мартин Петковски, Александра Пешевска, Бојана Соломонова, Симона Тоскиќ
65 Филмска и ТВ режија ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески 2006/07 Софија (Тодорова) Теодор, Марија Апчевска, Марко Ѓоковиќ, Филип Матевски, Косара Митиќ, Бојан Тантуровски
66 Театарска и филмска драматургија ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ 2006/07 Билјана Крајчевска, Драгана Лукан, Горјан Милошевски, Ивана Нелковска, Мирјета Фејзулахи
64 Драмски актери ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска 2006/07 Бојан Велевски, Нина Гачиќ, Стефанија Зисовска, Ана Кафкалевска, Бојан Кирковски, Никола Настоски, Емир Реџепи, Дарија Ризова, Александар Степанулески, Ана Стојановска, Ефтим Трајчов
67 Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски 2006/07 Ивана Ангеловска, Кристина Димитрова, Лука Кортина, Нина Николиќ, Билјана Радиноска, Јане Спасиќ
68 Драмски актери ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска 2007/08 Катерина Аневска, Атанас Атанасовски, Слаѓана Вујошевиќ, Кристина Ласовска, Ненад Митевски, Мирослав Петковиќ, Мирослав Петковиќ, Наташа Петровиќ, Кристијан Светиев, Марија Стефановска, Тина Трпоска, Катерина Чакмакоска
71 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски 2007/08 Мартин Георгиевски , Мартин Иванов, Милан Јакшиќ, Шенол Мехмед, Сашко Мицевски, Никола Тргачевски
70 Драмски актери ред. проф. м-р Елјеса Касо 2007/08 Решит Береда, Бурханедин Ибрахим, Билјана Јовановска, Танер Сулејман
69 Драмски актери ред. проф. м-р Рефет Абази 2007/08 Орхан Асани, Адеми Беќир, Илир Речи, Ибрахим Џемаил
72 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски 2008/09 Атанас Велковски, Наум Доксевски, Александар Котевски, Петар Кочишки, Дарио Секуловски
74 Драмски актери ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 2009/10 Дениз Абдула, Ивана Атанасова, Александар Вељановски, Ирена Илиевска, Бојан Лазаров, Вилдан Максути, Александар Михајловски, Емилија Мицевска, Мартин Петровски, Жарко Спасовски, Дени Стојанов, Наталија Теодосиевска, Игор Трајковски
73 Продукција ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски 2009/10 Илија Циривири, Мери Чкрипеска
76 Филмска и ТВ режија ред. проф. д-р Антонио Митриќески 2010/11 Дина Дума, Владимир Митревски, Татјана Петрова-Митевска, Лавинија Софрониевска
78 Театарска режија ред. проф. м-р Златко Славенски 2010/11 Милош Андоновски, Ангелчо Илиевски
77 Театарска и филмска драматургија ред. проф. м-р Маја Стевановиќ 2010/11 Катерина Китоска
79 Филмско и ТВ снимање ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски 2010/11 Станимир Неделковски, Ѓорги Трпески
75 Драмски актери ред. проф. м-р Зоја Бузалковска 2010/11 Марко Богдановски, Сандра Грибовска, Јанка Лефкова, Нина Максимова, Симон Манасковски, Столе Мицов, Ангела Наумоска, Ивана Павлаковиќ, Вирџинија Ристеска, Благојчо Стојанов, Ава Хусеини
80 Драмски актери ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска 2011/12 Ненад Анѓелковиќ, Виктор Арсов, Илија Волчески, Стефан Вујисиќ, Тони Денковски, Симона Димковска, Мартин Манев, Димитрина Мицкоска, Талија Настова, Горан Ников
105 Драмски актери ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски
(По смртта на професорот Владо Цветановски, класата една година ја водеше проф. Мими Таневска-Србиновска, а последните две години професорот Златко Славенски.)
2011/12 Мирко Голомеов, Ангела Димитрова, Владанка Димковска, Васко Костовски, Никола Кузелов, Бобан Кулески, Ирена Мирческа, Андреа Николова, Христијан Поп-Симонов, Ангела Стојановска
81 Драмски актери ред. проф. м-р Елјеса Касо 2011/12 Сема Муртеза, Жале Османи, Инес Радончиќ, Јеткин Сезаир, Емине Халил
85 Филмско и ТВ снимање вон. проф. м-р Горан Трпчевски 2012/13 Бранко Аврамовски, Марко Димитриевски, Александар Ристески
84 Филмска и ТВ монтажа ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски 2012/13 Горјан Атанасов, Михаил Димитров, Сандра Ѓоргиева, Андреј Ристески, Марко Џамбазовски
83 Филмска и ТВ режија ред. проф. д-р Антонио Митриќески 2012/13 Андреј Георгиев, Ана Јакимоска, Тамара Котеска, Лидија Мојсовска
86 Драмски актери ред. проф. д-р Сузана Киранџиска 2013/14 Виктор Бужаров, Ристе Ѓорѓиевски, Матеа Јанковска, Жарко Јовановиќ, Сара Климоска, Дарко Набаков, Никола Наковски, Стефан Петровски, Долорес Поповиќ, Никола Ристески, Тамара Ристоска, Мирјана Трпковска
87 Продукција ред. проф. д-р Игор Вецовски доц. м-р Дејан Илиев 2013/14 Давид Цветковски
88 Драмски актери ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески 2014/15 Сара Анастасовска, Сергеј Димоски, Исидор Јовановски, Чедомир Митевски, Душица Настова, Јаков Спасов, Петар Стојанов, Душица Тренева, Христина Цветаноска
89 Театарска режија ред. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши 2014/15 Горјан Аревски, Александар Ивановски, Дамјан Костовски, Елеонора Теова
93 Драмски актери ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани 2015/16 Мумин Авдулаи, Фљакрон Аљији, Кујтиме Ахмети, Сара Бајрами, Ментор Курти, Дритан Незиров, Деа Пајазити, Гентиана Рамадани, Аљмедина Садики, Елдин Широки
91 Драмски актери ред. проф. м-р Елјеса Касо 2015/16 Озел Асанов, Хакан Даци, Дин Ибрахим, Метин Ибрахим, Сара Јусуф, Едис Мусиќ, Ебру Мусли, Бурак Рахман
92 Драмски актери ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски 2015/16 Томислав Давидовски, Ана Димитрова, Елена Кузманов, Стефанија Митовска, Наталија Ристеска, Исмет Шабановиќ