FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Студенти

На Факултетот за драмски уметности во Скопје до 2.12.2019 дипломирале 663 студенти, магистрирале 71 студенти и докторирале 12 студенти.

КатедраБрој на дипломирани студенти
Драмски актери433
Организација за театарски, филмски и ТВ дејности29
Продукција25
Режија10
Театарска и филмска драматургија27
Театарска режија30
Филмска и ТВ монтажа39
Филмска и ТВ режија34
Филмско и ТВ снимање36
Назив на студиска програмаБрој на магистрирани студенти
Театрологија13
Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности1
Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра8
Театарски (сценско-изведувачки) студии – Драматургија2
Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција6
Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија18
Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театрологија1
Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање5
Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмска и ТВ режија3
Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање5
Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио9
Назив на студиска програмаБрој на докторирани студенти
Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности2
Сценскоизведувачки уметности1
Сценскоизведувачки уметности, драматургија1
Сценскоизведувачки уметности, театрологија1
Театрологија6

Во следната табела се прикажани податоци за дипломираните студенти.

ID Д.бр. Име Презиме Звање Дипл. Г.зап. Професор Асистент Катедра
1 Ѓорѓи Колозов 15.10.1974 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
2 Томе Витанов 16.11.1974 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
3 Блаже Славев 27.2.1975 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
4 Славица Акимовска 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
5 Благој Стефановски 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
6 Кирил Печијарески 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
7 Снежана Коневска 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
8 Виолета Шапковска 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
9 Сребре Ѓаковски 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
10 Диме Илиев 26.6.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
11 Ацо Дуковски 28.6.1975 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
12 Кирил Коруновски 24.6.1975 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
13 Александар Ѓоргиев 16.9.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
14 Иван Петрушевски 16.9.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
15 Фирдаус Хајредин 16.9.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
16 Јорданчо Чеврески 16.9.1975 1971/72 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
17 Соња Каранџулоска 27.11.1975 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
18 Борис Чоревски 6.7.1974 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
19 Живко Пешевски 6.7.1994 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
20 Лилјана Велјанова 16.12.1975 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
21 Афродита Кирјановска 24.6.1975 1970/71 ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
22 Мирче Доневски 21.9.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
23 Ѓокица Лукаровски 21.9.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
24 Гоце Тодоровски 22.10.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
25 Ненад Стојановски 22.10.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
26 Иљко Стефановски 22.10.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
27 Славица Ковачевиќ 22.10.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
28 Димитри Зози 22.10.1976 1972/73 ред. проф. Илија Џувалековски Драмски актери
29 Софија Гогова 14.12.1977 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
30 Кирил Ристоски 25.11.1977 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
31 Катина Иванова 25.11.1977 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
32 Сефедин Нурединовски 28.2.1978 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
33 Младен Крстевски 1.3.1978 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
34 Ѓорѓи Устапетров 19.6.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
35 Љубица Буралева 27.6.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
36 Александар Шехтански 27.6.1978 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
37 Јован Трпески 3.7.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
38 Емилија Андреева 3.7.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
39 Слаѓана Нешиќ 27.9.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
40 Стојна Заевска 27.9.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
41 Зијадин Мутрезовски 11.12.1978 1974/75 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
42 Ѓорѓи Влахов 24.1.1979 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
43 Петар Мирчевски 29.6.1979 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
44 Менка Ѓорѓиева 29.6.1979 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
45 Ѓорѓи Тодоровски 29.6.1979 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
46 Абдулаи Јусуф 29.6.1979 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
47 Братислав Димитров 29.6.1979 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
48 1 Веби Керим Дипломиран актер 26.6.1980 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
49 2 Љупчо Петрушевски Дипломиран актер 5.2.1980 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
50 3 Петре Арсовски Дипломиран актер 2.12.1980 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
51 4 Лазар Божинов Дипломиран актер 9.12.1980 1975/76 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
52 5 Јовица Михајловски Дипломиран актер 15.4.1981 1976/77 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска Драмски актери
53 6 Зекрија Џемаиљи Дипломиран актер 10.2.1982 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
54 7 Драган Миладиновски Дипломиран актер 22.2.1982 1973/74 ред. проф. Илија Милчин, ред. проф. Димитрие Османли Драмски актери
55 8 Страшко Милошевски Дипломиран актер 25.6.1982 1978/79 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
56 9 Клинче Атила Дипломиран актер 1.7.1982 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
57 10 Катерина Коцевска Дипломиран актер 2.7.1982 1978/79 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
58 11 Силвија Јовановска Дипломиран актер 2.7.1982 1978/79 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
59 12 Лазе Манасиевски Дипломиран актер 6.7.1982 1978/79 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
60 13 Викторија Анѓушева Дипломиран актер 6.7.1982 1978/79 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
61 14 Драган Механџиски Дипломиран актер 1.10.1982 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
62 15 Александар Чамински Дипломиран актер 4.1.1983 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
63 16 Симеон Дамевски Дипломиран актер 20.12.1983 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
64 17 Кица Ивковска Дипломиран актер 27.6.1983 1976/77 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска Драмски актери
65 18 Душица Стојановска Дипломиран актер 27.6.1983 1976/77 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска Драмски актери
66 19 Јасмина Поповска Дипломиран актер 5.7.1984 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
67 20 Евгенија Аманатиду Дипломиран актер 29.9.1984 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
68 21 Душко Јовановиќ Дипломиран актер 29.9.1984 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
69 22 Светлана Василевска Дипломиран актер 17.9.1984 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
70 23 Мими Таневска Дипломиран актер 29.9.1984 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
71 24 Марјан Чакмакоски Дипломиран актер 14.2.1985 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
72 25 Биљана Вељковиќ Дипломиран актер 21.2.1985 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
73 26 Љупчо Тодоровски Дипломиран актер 27.3.1985 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
74 27 Анастас Тановски Дипломиран актер 29.6.1985 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
75 28 Ердоан Максут Дипломиран актер 29.6.1985 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
76 29 Елјеса Касо Дипломиран актер 29.6.1985 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
77 30 Перо Георгиевски Дипломиран актер 26.9.1985 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
78 31 Љупчо Бреслиски Дипломиран актер 27.9.1985 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
79 32 Елизабета Кочоска Дипломиран актер 27.12.1985 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
80 33 Иванчо Ѓошевски Дипломиран актер 27.12.1985 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
81 34 Сузана Киранџиска Дипломиран актер 14.2.1986 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
82 35 Соња Михајлова Дипломиран актер 18.3.1986 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
83 36 Александар Диневски Дипломиран актер 16.4.1986 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
84 37 Марија Кондовска Дипломиран актер 27.6.1986 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
85 38 Емилија Софрониевска Дипломиран актер 17.2.1987 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
86 39 Теута Ајдини Дипломиран актер 9.2.1987 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
87 40 Игор Џамбазов Дипломиран актер 16.1.1987 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
88 41 Бранко Ѓорчев Дипломиран актер 16.1.1987 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
89 42 Владимир Талевски Дипломиран актер 23.11.1987 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
90 43 Нино Леви Дипломиран актер 26.11.1987 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
91 44 Мајда Тушар Дипломиран актер 25.11.1987 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
92 45 Љупчо Хаџи-Стојанов Дипломиран актер 15.2.1988 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
93 46 Соња Јаќоска Дипломиран актер 15.2.1988 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
94 47 Горан Илиќ Дипломиран актер 24.3.1988 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
95 48 Марија Вртева Дипломиран актер 15.2.1988 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
96 49 Тихомир Стојановски Дипломиран актер 29.3.1988 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
97 50 Снежана Рабаџиска Дипломиран актер 23.2.1988 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
98 51 Александар Малинков Дипломиран актер 23.5.1988 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
99 52 Љубомир Бојковски Дипломиран актер 28.6.1988 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
100 53 Синоличка Трпкова Дипломиран актер 26.10.1988 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
101 54 Сашо Огненовски Дипломиран актер 26.10.1988 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
102 55 Јордан Витанов Дипломиран актер 25.11.1988 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
103 56 Сухат Мустафа Дипломиран актер 23.1.1988 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
104 57 Рујиш Кадриова Дипломиран актер 15.2.1989 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
105 58 Боби Недевски Дипломиран актер 3.3.1989 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
106 59 Нехат Мемети Дипломиран актер 15.2.1989 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
107 60 Владе Денчов Дипломиран актер 20.4.1989 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
108 61 Вера Ристовска Дипломиран актер 22.6.1989 1976/77 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска Драмски актери
109 62 Ѓорѓи Јолевски Дипломиран актер 18.10.1989 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
110 63 Сенко Велинов Дипломиран актер 30.10.1989 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
111 64 Софија Куновска Дипломиран актер 9.11.1989 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
112 65 Рефет Абази Дипломиран актер 23.11.1989 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
113 66 Светлана Стојановска Дипломиран актер 23.11.1989 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
114 67 Дубравка Киселички Дипломиран актер 30.9.1989 1983/84 ред. проф. Љубиша Георгиевски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
115 68 Валентина Божиновска Дипломиран актер 26.3.1990 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
116 69 Кирил Попхристов Дипломиран актер 16.4.1990 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
117 70 Весна Стојановска Дипломиран актер 19.4.1990 1977/78 ред. проф. Димитар Ќостаров Драмски актери
118 71 Ванчо Мелев Дипломиран актер 29.5.1990 1980/81 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
119 72 Крсто Јовановски Дипломиран актер 29.5.1990 1979/80 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
120 73 Драгиша Димитриевски Дипломиран актер 30.5.1990 1976/77 ред. проф. Тодорка Кондова-Зафировска Драмски актери
121 74 Татјана Ендровска Дипломиран актер 30.3.1990 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
122 75 Даница Георгиевска Дипломиран актер 3.7.1990 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
123 76 Љупчо Ѓорѓиевски Дипломиран режисер 19.11.1990 1986/87 ред. проф. Љубиша Георгиевски Режија
124 77 Жанина Мирчевска Дипломиран драматург 28.11.1990 1986/87 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
125 78 Ана Костовска Дипломиран актер 14.2.1991 1981/82 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
126 79 Владимир Лазаровски Дипломиран актер 20.6.1991 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
127 80 Маја Стевановиќ Дипломиран драматург 27.6.1991 1986/87 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
128 81 Петар Горко Дипломиран актер 25.9.1991 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
129 82 Јулијана Стефанова Дипломиран актер 26.9.1991 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
130 83 Валентина Ѓероска Дипломиран актер 30.9.1991 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
131 84 Драган Спасов Дипломиран актер 30.9.1991 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
132 85 Александра Ковачевиќ Дипломиран режисер 26.4.1991 1986/87 ред. проф. Љубиша Георгиевски Режија
133 86 Кристијан Ристески Дипломиран режисер 9.10.1991 1986/87 ред. проф. Љубиша Георгиевски Режија
134 87 Дејан Дуковски Дипломиран драматург 30.9.1991 1986/87 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
135 88 Мину Угриновска Дипломиран актер 29.10.1991 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
136 89 Соња Ошавкова Дипломиран актер 25.11.1991 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
137 90 Владимир Ендровски Дипломиран актер 26.11.1991 1985/86 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
138 91 Предраг Павловски Дипломиран актер 10.2.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
139 92 Миланчо Георгиев Дипломиран актер 12.2.1992 1982/83 ред. проф. Вукан Диневски Драмски актери
140 93 Трајче Георгиев Дипломиран актер 24.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
141 94 Владо Јовановски Дипломиран актер 24.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
142 95 Жаклина Стевковска Дипломиран актер 26.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
143 96 Магдалена Ризова Дипломиран актер 24.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
144 97 Ана Левајаковиќ Дипломиран актер 26.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
145 98 Марија Ѓурчева Дипломиран актер 31.3.1992 1987/88 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
146 99 Александар Микиќ Дипломиран актер 9.7.1992 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
147 100 Весна Петрушевска Дипломиран актер 29.9.1992 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
148 101 Изабела Новотни Дипломиран актер 29.9.1992 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
149 102 Валентина Дрекаловиќ Дипломиран актер 29.9.1992 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
150 103 Јордан Симонов Дипломиран актер 2.12.1992 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
151 104 Маја Стојановиќ Дипломиран актер 16.9.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
152 105 Маја Вељковиќ Дипломиран актер 24.9.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
153 106 Никола Ристановски Дипломиран актер 2.10.1993 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
154 107 Горан Стојановски Дипломиран актер 2.10.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
155 108 Драган Довлев Дипломиран актер 2.10.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
156 109 Тони Михајловски Дипломиран актер 4.10.1993 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
157 110 Елена Мошевска Дипломиран актер 4.10.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
158 111 Зведздана Ангеловска Дипломиран актер 4.10.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
159 112 Симона Угриновска Дипломиран продуцент 14.10.1993 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
160 113 Илија Рајковски Дипломиран продуцент 14.10.1993 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
161 114 Сашо Миленковски Дипломиран режисер 4.7.1993 1986/87 ред. проф. Љубиша Георгиевски Режија
162 115 Владимир Јачев Дипломиран актер 7.12.1993 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
163 116 Игор Маџиров Дипломиран актер 22.12.1993 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
164 117 Наталија Тасевска Дипломиран продуцент 23.12.1993 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
165 118 Крсто Скубев Дипломиран продуцент 24.1.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
166 119 Емилија Михајлова Дипломиран продуцент 24.1.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
167 120 Биљана Таневски Дипломиран актер 20.12.1993 1988/89 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
168 121 Зоран Богоевски Дипломиран продуцент 19.3.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
169 122 Игор Вецовски Дипломиран продуцент 19.3.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
170 123 Владимир Ангелов Дипломиран продуцент 19.3.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
171 124 Бобан Јосифовски Дипломиран продуцент 23.6.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
172 125 Ана Петкова Дипломиран продуцент 23.6.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
173 126 Раде Рогожаров Дипломиран актер 23.6.1994 1984/85 ред. проф. Владимир Милчин, ред. проф. Кирил Ристоски, ред. проф. Слободан Унковски Драмски актери
174 127 Михаило Шќепановиќ Дипломиран продуцент 14.9.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
175 128 Драган Котевски Дипломиран драматург 4.10.1994 1990/91 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
176 129 Огнен Неделковски Дипломиран драматург 4.10.1994 1990/91 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
177 130 Зорица Панчиќ Дипломиран актер 5.10.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
178 131 Дона Димовска Дипломиран актер 5.10.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
179 132 Биљана Беличанец Дипломиран актер 5.10.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
180 133 Викторија Рангелова Дипломиран драматург 4.10.1994 1990/91 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
181 134 Кети Дончевска Дипломиран актер 5.10.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
182 135 Васил Шишков Дипломиран актер 30.11.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
183 136 Сашко Насев Дипломиран драматург 21.12.1994 1990/91 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
184 137 Иван Каровски Дипломиран актер 21.12.1994 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
185 138 Искра Стојковска Дипломиран продуцент 28.12.1994 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
186 139 Југослав Петровски Дипломиран драматург 18.1.1995 1990/91 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
187 140 Горан Ацевски Дипломиран продуцент 14.2.1995 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
188 141 Сашо Богдановски Дипломиран продуцент 22.5.1995 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
189 142 Сузана Живорадиќ Дипломиран актер 28.6.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
190 143 Рубенс Муратовски Дипломиран актер 26.9.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
191 144 Искра Ветерова Дипломиран актер 30.10.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
192 145 Јелена Жугиќ Дипломиран актер 30.10.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
193 146 Сашо Тасевски Дипломиран актер 30.10.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
194 147 Билјана Хамамџиева Дипломиран актер 27.11.1995 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
195 148 Александра Бошковска Дипломиран актер 27.11.1995 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
196 149 Дарко Митревски Дипломиран режисер 10.5.1996 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
197 150 Александар Поповски Дипломиран режисер 17.5.1996 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
198 151 Лазар Секуловски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 7.6.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
199 152 Димитар Сеизов Дипломиран филмски и ТВ монтажер 7.6.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
200 153 Златко Славенски Дипломиран режисер 20.6.1996 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
201 154 Игор Шокаровски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 20.6.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
202 155 Олгица Поцкова Дипломиран филмски и ТВ монтажер 20.6.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
203 156 Фана Гошевска Дипломиран филмски и ТВ монтажер 2.7.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
204 157 Владимир Павловски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 2.7.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
205 158 Блаже Дулев Дипломиран филмски и ТВ монтажер 2.7.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
206 159 Љубомир Атанасовски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 8.7.1996 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
207 160 Емил Костовски Дипломиран продуцент 13.6.1996 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
208 161 Томи Салковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 1.10.1996 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
209 162 Дејан Димески Дипломиран филмски и ТВ снимател 26.12.1996 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
210 163 Ристо Гоговски Дипломиран актер 13.1.1997 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
211 164 Роберт Вељановски Дипломиран актер 13.1.1997 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
212 165 Кирил Псалтиров Дипломиран актер 28.2.1997 1969/70 ред. проф. Илија Милчин Драмски актери
213 166 Драган Гајиќ Дипломиран филмски и ТВ снимател 5.6.1997 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
214 167 Самоил Стојковски Дипломиран актер 19.6.1997 1989/90 ред. проф. Владимир Милчин Драмски актери
215 168 Роберт Јанкуловски Дипломиран филмски и ТВ снимател 5.6.1997 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
216 169 Дарко Башевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 5.6.1997 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
217 170 Катерина Илиевска Дипломиран актер 28.6.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
218 171 Гордана Ендровска Дипломиран актер 30.9.1997 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
219 172 Биљана Драгичевиќ Дипломиран актер 30.9.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
220 173 Дејан Лилиќ Дипломиран актер 2.10.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
221 174 Оливера Аризанова Дипломиран актер 24.11.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
222 175 Игор Трпчески Дипломиран актер 24.11.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
223 176 Оливер Митковски Дипломиран актер 28.11.1997 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
224 177 Ирена Мојсовска Дипломиран продуцент 12.12.1997 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
225 178 Иван Митевски Дипломиран продуцент 19.12.1997 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
226 179 Олгица Христова Дипломиран актер 13.1.1998 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
227 180 Александар Касапинов Дипломиран филмски и ТВ снимател 18.2.1998 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
228 181 Јулијана Ефтимова Дипломиран продуцент 19.3.1998 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
229 182 Дарко Ставриќ Дипломиран продуцент 19.3.1998 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
230 183 Горан Цветковиќ Дипломиран продуцент 29.5.1998 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
231 184 Дарко Белев Дипломиран режисер 15.6.1998 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
232 185 Срѓан Јанаќијевиќ Дипломиран режисер 17.6.1998 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
233 186 Наталија Радевска Дипломиран продуцент 2.7.1998 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
234 187 Зоја Бузалковска Дипломиран театарски режисер 27.6.1998 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
235 188 Билјана Гарванлиева Дипломиран драматург 2.10.1998 1994/95 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
236 189 Огнен Георгиевски Дипломиран драматург 2.10.1998 1994/95 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
237 190 Горан Зарковски Дипломиран актер 23.9.1998 1990/91 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
238 191 Јелена Мијатовиќ Дипломиран актер 14.10.1998 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
239 192 Благојче Божиновски Дипломиран театарски режисер 12.11.1998 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
240 193 Кристина Христова Дипломиран актер 30.11.1998 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
241 194 Јасмина Билаловиќ Дипломиран актер 30.11.1998 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
242 195 Калина Наумовска Дипломиран актер 10.12.1998 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
243 196 Љупка Гајиќ Дипломиран продуцент 22.12.1998 1989/90 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
244 197 Виола Николовска Дипломиран продуцент 22.12.1998 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
245 198 Владимир Крстевски Дипломиран продуцент 22.12.1998 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
246 199 Дрито Касапи Дипломиран театарски режисер 15.2.1999 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
247 200 Никола Мадиќ Дипломиран продуцент 4.3.1999 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
248 201 Даниела Поповска Дипломиран продуцент 10.3.1999 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
249 202 Оливер Несторовски Дипломиран филмски и ТВ снимател 17.3.1999 1992/93 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
250 203 Кирил Петрески Дипломиран театарски режисер 22.3.1999 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
251 204 Роберт Насков Дипломиран продуцент 29.6.1999 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
252 205 Дејан Илиев Дипломиран продуцент 29.6.1999 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
253 206 Владимир Атанасов Дипломиран продуцент 29.6.1999 1993/94 ред. проф. Кирил Василев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности
254 207 Арна Шијаковиќ Дипломиран актер 3.6.1999 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
255 208 Никола Кумев Дипломиран актер 27.9.1999 1991/92 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
256 209 Ирена Ристиќ Дипломиран актер 22.9.1999 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
257 210 Агнес Нокшиќи Дипломиран актер 25.10.1999 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
258 211 Наташа Поплавска Дипломиран театарски режисер 20.7.1999 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
259 212 Николина Кујача Дипломиран актер 17.12.1999 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
260 213 Петрит Незири Дипломиран актер 27.12.1999 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
261 214 Вјолца Бафтија Дипломиран актер 16.2.2000 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
262 215 Ваљдета Исмалили Дипломиран актер 29.3.2000 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
263 216 Борјан Зафировски Дипломиран филмски и ТВ режисер 24.4.2000 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
264 217 Марија Џиџева Дипломиран филмски и ТВ режисер 24.4.2000 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
265 218 Маја Младеновска Дипломиран филмски и ТВ режисер 24.4.2000 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
266 219 Атанас Георгиев Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
267 220 Игор Јовчевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
268 221 Зорица Црношија Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
269 222 Благоја Неделковски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
270 223 Снежана Младеновска Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
271 224 Даниел Велјановски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 28.6.2000 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
272 225 Горан Трпчевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 12.7.2000 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
273 226 Марина Колоска Дипломиран филмски и ТВ снимател 12.7.2000 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
274 227 Огнен Димитровски Дипломиран филмски и ТВ режисер 24.4.2000 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
275 228 Сузан Акбелге Дипломиран актер 29.9.2000 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
276 229 Филип Апостоловски Дипломиран филмски и ТВ режисер 6.12.2000 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
277 230 Димитар Попов Дипломиран филмски и ТВ снимател 8.11.2000 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
278 231 Наџи Шабан Дипломиран актер 26.12.2000 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
279 232 Славе Стојановски Дипломиран филмски и ТВ снимател 16.3.2001 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
280 233 Горан Апостолоски Дипломиран продуцент 11.6.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
281 234 Ирена Давиткова Дипломиран продуцент 11.6.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
282 235 Дарко Попов Дипломиран продуцент 12.6.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
283 236 Владимир Стојчески Дипломиран продуцент 12.6.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
284 237 Виктор Рубен Дипломиран продуцент 12.6.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
285 238 Елеонора Зрапчиева Дипломиран филмски и ТВ монтажер 3.7.2001 1992/93 ред. проф. Димитар Грбевски Филмска и ТВ монтажа
286 239 Владимир Ѓорѓијоски Дипломиран актер 26.6.2001 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
287 240 Иван Јерчиќ Дипломиран актер 26.6.2001 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
288 241 Игор Ангелов Дипломиран актер 26.6.2001 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
289 242 Бранислав Ѓорчевски Дипломиран продуцент 11.9.2001 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
290 243 Илинка Црвенковска Дипломиран драматург 20.9.2001 1994/95 ред. проф. д-р Горан Стефановски Театарска и филмска драматургија
291 244 Викторија Терзијева Дипломиран актер 23.11.2001 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
292 245 Верица Недеска Дипломиран актер 2.4.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
293 246 Камка Тоциновски Дипломиран актер 2.4.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
294 247 Филип Арсов Дипломиран филмски и ТВ режисер 6.4.2002 1994/95 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
295 248 Горан Гугуловски Дипломиран режисер 6.4.2002 1990/91 ред. проф. Слободан Унковски, ред. проф. Стојан Попов Режија
296 249 Зоран Љутков Дипломиран актер 2.4.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
297 250 Амернис Нокшиќи Дипломиран актер 2.4.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
298 251 Јулијана Мирчевска Дипломиран актер 21.6.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
299 252 Сашка Димитровска Дипломиран актер 2.4.2002 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
300 253 Бесфорт Имами Дипломиран филмски и ТВ снимател 28.6.2002 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
301 254 Елена Јованова Дипломиран театарски режисер 6.7.2002 1998/99 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
302 255 Роберт Ристов Дипломиран актер 26.9.2002 1993/94 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
303 256 Фунда Ибрахим Дипломиран актер 26.9.2002 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
304 257 Мартин Мирчевски Дипломиран актер 3.10.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
305 258 Игор Стојчевски Дипломиран актер 3.10.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
306 259 Марина Поп-Панкова Дипломиран актер 3.10.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
307 260 Тони Величковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 24.9.2002 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
308 261 Драган Паковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 24.9.2002 1996/97 ред. проф. Апостол Трпески Филмско и ТВ снимање
309 262 Вишка Висар Дипломиран актер 6.11.2002 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
310 263 Христина Атанасова Дипломиран актер 26.11.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
311 264 Филарета Атанасова Дипломиран актер 26.11.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
312 265 Андријана Бошкоска Дипломиран актер 26.11.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
313 266 Васил Зафирчев Дипломиран актер 26.11.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
314 267 Горан Трифуновски Дипломиран актер 9.12.2002 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
315 268 Флора Достовска Дипломиран филмски и ТВ монтажер 12.12.2002 1996/97 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
316 269 Дарко Ковачевски Дипломиран театарски режисер 4.3.2003 1998/99 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
317 270 Александар Црвенковски Дипломиран театарски режисер 24.2.2003 1998/99 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
318 271 Огнен Дранговски Дипломиран актер 10.3.2003 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
319 272 Давор Спироски Дипломиран продуцент 21.3.2003 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
320 273 Висар Реџепи Дипломиран актер 27.3.2003 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
321 274 Лилјана Илиевска Дипломиран актер 7.4.2003 1998/99 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
322 275 Павле Игновски Дипломиран продуцент 9.5.2003 1997/98 ред. проф. Мартин Панчевски Продукција
323 276 Горан Додевски Дипломиран актер 28.6.2003 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
324 277 Вјолца Бектиши Дипломиран актер 27.6.2003 1997/98 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
325 278 Никола Трајков Дипломиран драматург 1.7.2003 1998/99 ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија
326 279 Загорка Поп-Антоска Дипломиран драматург 1.7.2003 1998/99 ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија
327 280 Сема Али Дипломиран драматург 1.7.2003 1998/99 ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија
328 281 Сабедин Сељмани Дипломиран актер 3.7.2003 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
329 282 Синиша Евтимов Дипломиран театарски режисер 14.7.2003 1994/95 ред. проф. Слободан Унковски Театарска режија
330 283 Несрин Таир Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
331 284 Филиз Ахмет Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
332 285 Самет Џенап Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
333 286 Селпин Ќерим Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
334 287 Неат Али Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
335 288 Фатон Муслиу Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
336 289 Реџеп Асани Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
337 290 Сотир Едмон Дипломиран актер 30.6.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
338 291 Александар Ивановски Дипломиран театарски режисер 22.7.2003 1998/99 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
339 292 Афродита Атанасова Дипломиран актер 6.10.2003 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
340 293 Катерина Шехтанска Дипломиран актер 2.7.2003 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
341 294 Џевдет Јашари Дипломиран актер 8.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
342 295 Зарије Јонузи Дипломиран актер 8.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
343 296 Јасмина Василева Дипломиран актер 8.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
344 297 Елена Трајковска Дипломиран актер 22.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
345 298 Хисмет Рамадани Дипломиран актер 8.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
346 299 Биљана Дураковска Дипломиран драматург 2.6.2004 1998/99 ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија
347 300 Ангелина Тренчева Дипломиран актер 28.6.2004 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
348 301 Милан Тоциновски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 30.6.2004 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
349 302 Ванчо Василев Дипломиран актер 20.9.2004 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
350 303 Јане Алтипармаков Дипломиран филмски и ТВ режисер 16.11.2004 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
351 304 Наум Михајловски Дипломиран филмски и ТВ режисер 16.11.2004 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
352 305 Петар Џуровски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 22.12.2004 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
353 306 Мерлинда Саити Дипломиран актер 8.12.2003 1999/00 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
354 307 Реља Ераковиќ Дипломиран филмски и ТВ снимател 15.2.2005 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
355 308 Луран Ахмети Дипломиран актер 15.2.2005 1995/96 ред. проф. Љубиша Георгиевски Драмски актери
356 309 Александра Пешевска Дипломиран актер 10.2.2005 1999/00 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
357 310 Филип Грчевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 3.6.2005 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
358 311 Гоце Кралевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 14.6.2005 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
359 312 Иван Ѓорѓиевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 21.6.2005 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
360 313 Дарко Иљоски Дипломиран продуцент 7.7.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
361 314 Ромир Јакупи Дипломиран продуцент 7.7.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
362 315 Емилија Чочкова Дипломиран продуцент 7.7.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
363 316 Русе Арсов Дипломиран продуцент 7.7.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
364 317 Горјан Донев Дипломиран продуцент 7.7.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
365 318 Ѓорче Ставрески Дипломиран филмски и ТВ режисер 16.11.2004 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
366 319 Драгољуб Николоски Дипломиран филмски и ТВ снимател 1.12.2005 2000/01 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
367 320 Гораст Цветковски Дипломиран актер 12.12.2005 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
368 321 Виолета Јончевска Дипломиран продуцент 15.12.2005 2001/02 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
369 322 Јасмина Мицовска Дипломиран актер 27.12.2005 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
370 323 Илина Чоревска Дипломиран актер 27.2.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
371 324 Стојанчо Велков Дипломиран актер 7.3.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
372 325 Неда Николиќ Дипломиран актер 25.4.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
373 326 Даниела Стојковска Дипломиран актер 25.4.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
374 327 Фејми Даути Дипломиран филмски и ТВ снимател 3.5.2006 2000/01 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
375 328 Благица Трпковска Дипломиран актер 17.5.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
376 329 Благица Секуловска Дипломиран драматург 25.5.2006 1998/99 ред. проф. д-р Горан Стефановски, ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија
377 330 Александар Крстевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 25.5.2006 2000/01 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
378 331 Габриела Петрушевска Дипломиран актер 26.6.2006 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
379 332 Светозар Ристовски Дипломиран филмски и ТВ режисер 4.7.2006 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
380 333 Винета Дамчевска Дипломиран актер 6.7.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
381 334 Ѓорѓи Клинчаров Дипломиран филмски и ТВ снимател 10.7.2006 2000/01 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
382 335 Јане Марковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 17.7.2006 2000/01 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
383 336 Иљбер Муртезовски Дипломиран актер 5.7.2006 1994/95 ред. проф. Кирил Ристоски Драмски актери
384 337 Викторија Степановска Дипломиран актер 23.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
385 338 Славиша Кајевски Дипломиран актер 30.10.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
386 339 Маја Настевска Дипломиран актер 30.10.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
387 340 Филип Трајковиќ Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
388 341 Димитар Доксевски Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
389 342 Драгана Костадиновска Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
390 343 Наташа Наумоска Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
391 344 Филип Мирчевски Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
392 345 Јулија Милкова Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
393 346 Маја Андоновска Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
394 347 Трајанка Илиева Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
395 348 Мики Анчевски Дипломиран актер 30.10.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
396 349 Николче Пројчевски Дипломиран актер 6.11.2006 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
397 350 Александар Тодески Дипломиран актер 6.11.2006 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
398 351 Жаклина Петровска Дипломиран актер 28.6.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
399 352 Марија Спиркоска Дипломиран актер 28.6.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
400 353 Един Јакубовиќ Дипломиран актер 28.6.2007 2003/04 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
401 354 Аксел Мехмед Дипломиран актер 28.6.2007 2003/04 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
402 355 Ивица Димитријевиќ Дипломиран актер 28.6.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
403 356 Никола Ристов Дипломиран театарски режисер 28.11.2007 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
404 358 Сашко Коцев Дипломиран актер 27.6.2007 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
405 359 Софиа Насевска Дипломиран актер 19.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
406 360 Бошко Бозаџиевски Дипломиран актер 24.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
407 361 Димитар Ѓорѓиевски Дипломиран актер 25.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
408 362 Ненад Нацев Дипломиран актер 19.9.2007 2002/03 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
409 363 Бесфорт Идризи Дипломиран актер 30.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
410 364 Мирадије Османи Дипломиран актер 30.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
411 365 Аздрен Селими Дипломиран актер 30.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
412 366 Висар Етеми Дипломиран актер 30.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
413 367 Хајрулах Рамизи Дипломиран актер 30.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
414 368 Зубејде Селимова Дипломиран актер 24.9.2007 2003/04 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
415 369 Јелена Јованова Дипломиран актер 15.11.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
416 370 Зоран Ивановски Дипломиран актер 15.11.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
417 371 Зорица Стојановска Дипломиран актер 15.11.2007 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
418 372 Оливер Мицевски Дипломиран театарски режисер 28.11.2007 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
419 373 Ана Ристоска Дипломиран драматург 17.12.2007 2002/03 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
420 374 Катерина Момева Дипломиран драматург 17.1.2008 2002/03 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
421 375 Фросина Наумовска Дипломиран филмски и ТВ режисер 7.4.2008 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
422 376 Бојан Трифуновски Дипломиран театарски режисер 2.6.2008 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
423 377 Нела Витошевиќ Дипломиран театарски режисер 2.6.2008 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
424 378 Димитар Лазаревски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 25.6.2008 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
425 379 Борче Начев Дипломиран актер 30.1.2009 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
426 380 Санела Емин Дипломиран актер 10.2.2009 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
427 381 Омер Зекировски Дипломиран филмски и ТВ режисер 15.1.2009 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
428 382 Александра Карадалевска Дипломиран театарски режисер 23.4.2009 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
429 383 Петар Стојковиќ Дипломиран актер 15.6.2009 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
430 384 Симона Тоскиќ Дипломиран продуцент 17.6.2009 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
431 385 Бојана Соломонова Дипломиран продуцент 17.6.2009 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
432 386 Марија Јовчевска Дипломиран продуцент 15.12.2009 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
433 387 Димитар Црцороски Дипломиран актер 22.6.2009 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
434 388 Зоран Чаневски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 29.6.2009 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
435 389 Горан Вуќиќ Дипломиран филмски и ТВ монтажер 29.6.2009 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
436 390 Драгана Милишевски-Попова Дипломиран театарски режисер 18.8.2009 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
437 391 Симона Спировска Дипломиран актер 28.8.2009 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
438 392 Марјан Ѓорѓиевски Дипломиран актер 27.8.2009 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
439 393 Драган Пејовски Дипломиран филмски и ТВ режисер 4.9.2009 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
440 394 Вардан Тозија Дипломиран филмски и ТВ режисер 4.9.2009 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
441 395 Соња Стамболџиска Дипломиран актер 14.9.2009 2001/02 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
442 396 Розета Петковска Дипломиран актер 14.9.2009 2003/04 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
443 397 Тања Рибарска Дипломиран филмски и ТВ монтажер 16.9.2009 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
444 398 Сања Михајловиќ Дипломиран филмски и ТВ режисер 23.11.2009 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
445 399 Горјан Бошковски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 3.2.2010 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
446 400 Анѓелка Арсова Дипломиран актер 20.1.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
447 401 Марија Бејкова Дипломиран актер 20.1.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
448 402 Владимир Димески Дипломиран филмски и ТВ снимател 25.3.2010 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
449 403 Душан Карадалевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 25.3.2010 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
450 404 Весна Куслеска Дипломиран драматург 15.3.2010 2002/03 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
451 405 Кирил Шентевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 31.3.2010 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
452 406 Кристијан Војдановски Дипломиран филмски и ТВ снимател 20.5.2010 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
453 407 Мартина Тапарчевска Дипломиран актер 20.1.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
454 408 Драгана Лукан Дипломиран драматург 14.6.2010 2006/07 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
455 409 Софија (Тодорова) Теодор Дипломиран филмски и ТВ режисер 20.7.2010 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
456 410 Кристина Леловац Дипломиран актер 25.6.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
457 411 Никола Настоски Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
458 412 Нина Гачиќ Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
459 413 Дарија Ризова Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
460 414 Ѓорѓи Нешкоски Дипломиран актер 28.6.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
461 415 Куштрим Бектеши Дипломиран театарски режисер 2.2.2008 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
462 416 Александар Степанулески Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
463 417 Славица Манаскова Дипломиран актер 7.9.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
464 418 Ефтим Трајчов Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
465 419 Марко Ѓоковиќ Дипломиран филмски и ТВ режисер 20.9.2010 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
466 420 Марија Апчевска Дипломиран филмски и ТВ режисер 20.9.2010 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
467 421 Шабан Ертан Дипломиран актер 25.8.2010 1999/00 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
468 422 Јован Ристовски Дипломиран театарски режисер 17.9.2010 2002/03 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
469 423 Ева Камчевска Дипломиран драматург 23.9.2010 2002/03 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
470 424 Стефанија Зисовска Дипломиран актер 28.6.2010 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
471 425 Махир Демир Дипломиран продуцент 14.10.2010 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
472 426 Емран Куртишова Дипломиран актер 7.9.2010 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
473 427 Јане Спасиќ Дипломиран театарски режисер 10.3.2011 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
474 428 Филип Андонов Дипломиран продуцент 13.4.2011 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
475 429 Деан Богојевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 27.4.2011 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
476 430 Александра Пешевска Дипломиран продуцент 28.6.2011 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
477 431 Бојан Велевски Дипломиран актер 18.1.2011 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
478 432 Емир Реџепи Дипломиран актер 17.1.2011 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
479 433 Сања Арсовска Дипломиран актер 17.1.2011 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
480 434 Слаѓана Вујошевиќ Дипломиран актер 17.1.2011 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
481 435 Софија Самоиловска Дипломиран филмски и ТВ монтажер 4.7.2011 2004/05 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
482 436 Саша Станишиќ Дипломиран филмски и ТВ режисер 7.9.2011 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
483 437 Нина Николиќ Дипломиран театарски режисер 12.12.2010 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
484 438 Маја Јакимовска Дипломиран филмски и ТВ снимател 13.7.2011 2004/05 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
485 439 Ерман Шабан Дипломиран актер 23.8.2011 2003/04 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
486 440 Осман Али Дипломиран актер 23.8.2011 2003/04 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
487 441 Тина Трпоска Дипломиран актер 14.9.2011 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
488 442 Филип Матевски Дипломиран филмски и ТВ режисер 29.9.2001 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
489 443 Ивана Нелковска Дипломиран драматург 14.10.2011 2006/07 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
490 444 Сибел Јакуповиќ Дипломиран продуцент 21.10.2011 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
491 445 Мирослав Петковиќ Дипломиран актер 27.10.2011 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
492 446 Костадин Атанасов Дипломиран филмски и ТВ режисер 15.11.2011 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
493 447 Мартин Јорданоски Дипломиран актер 12.1.2012 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
494 448 Билјана Јовановска Дипломиран актер 25.1.2012 2007/08 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
495 449 Атанас Атанасовски Дипломиран актер 24.1.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
496 450 Бојан Кирковски Дипломиран актер 24.1.2012 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
497 451 Катерина Чакмакоска Дипломиран актер 1.2.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
498 452 Наташа Петровиќ Дипломиран актер 6.2.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
499 453 Кристина Ласовска Дипломиран актер 1.2.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
500 454 Мартин Петковски Дипломиран продуцент 11.6.2012 2005/06 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
501 455 Ненад Митевски Дипломиран актер 13.6.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
502 456 Лука Кортина Дипломиран театарски режисер 15.6.2012 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
503 457 Милан Јакшиќ Дипломиран филмски и ТВ монтажер 20.6.2012 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
505 459 Никола Тргачевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 29.6.2012 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
506 460 Станимир Неделковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 24.8.2012 2010/11 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
507 461 Ана Кафкалевска Дипломиран актер 28.6.2012 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
508 462 Михајло Чунихин Дипломиран филмски и ТВ монтажер 8.1.2012 2000/01 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
509 463 Катерина Аневска Дипломиран актер 25.9.2012 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
510 464 Јана Стојановска Дипломиран актер 9.2.2013 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
511 465 Марија Стефановска Дипломиран актер 9.1.2013 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
512 466 Ибрахим Џемаил Дипломиран актер 9.1.2013 2007/08 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
513 467 Ана Стојановска Дипломиран актер 14.1.2013 2006/07 ред. проф. Кирил Ристоски ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
514 468 Ѓорги Трпески Дипломиран филмски и ТВ снимател 22.4.2013 2010/11 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
515 469 Елена Стојаноска Дипломиран драматург 5.6.2013 2002/03 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
516 470 Орхан Асани Дипломиран актер 10.6.2013 2007/08 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
517 471 Косара Митиќ Дипломиран филмски и ТВ режисер 14.6.2013 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
518 472 Илија Циривири Дипломиран продуцент 3.7.2013 2009/10 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
519 473 Мери Чкрипеска Дипломиран продуцент 3.7.2013 2009/10 ред. проф. Мартин Панчевски ред. проф. д-р Игор Вецовски Продукција
520 474 Николче Поповски Дипломиран филмски и ТВ режисер 9.9.2013 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
521 475 Билјана Крајчевска Дипломиран драматург 12.9.2013 2006/07 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
522 476 Горјан Милошевски Дипломиран драматург 12.9.2013 2006/07 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
523 477 Мирјета Фејзулахи Дипломиран драматург 13.9.2013 2006/07 ред. проф. м-р Русомир Богдановски ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
524 478 Ивана Ангеловска Дипломиран театарски режисер 13.9.2013 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
525 479 Вилдан Максути Дипломиран актер 1.7.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
526 480 Петар Кочишки Дипломиран филмски и ТВ снимател 27.9.2013 2008/09 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
527 481 Александар Котевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 4.10.2013 2008/09 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
528 482 Ивана Атанасова Дипломиран актер 1.7.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
529 483 Жарко Спасовски Дипломиран актер 14.10.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
530 484 Александар Вељановски Дипломиран актер 30.9.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
531 485 Билјана Радиноска Дипломиран театарски режисер 18.11.2013 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
532 486 Кристина Димитрова Дипломиран театарски режисер 16.12.2013 2006/07 ред. проф. Слободан Унковски ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
533 487 Бојан Тантуровски Дипломиран филмски и ТВ режисер 30.12.2013 2006/07 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
534 488 Бојан Лазаров Дипломиран актер 2.9.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
535 489 Ирена Илиевска Дипломиран актер 2.9.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
536 490 Емилија Мицевска Дипломиран актер 2.9.2013 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
537 491 Сашко Мицевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 10.3.2014 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
538 492 Мартин Иванов Дипломиран филмски и ТВ монтажер 10.3.2014 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
539 493 Наум Доксевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 28.3.2014 2008/09 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
540 494 Дарио Секуловски Дипломиран филмски и ТВ снимател 28.3.2014 2008/09 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
541 495 Шенол Мехмед Дипломиран филмски и ТВ монтажер 18.6.2014 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
542 496 Благојчо Стојанов Дипломиран актер 17.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
543 497 Столе Мицов Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
544 498 Ангелчо Илиевски Дипломиран театарски режисер 29.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
545 499 Дина Дума Дипломиран филмски режисер 3.9.2014 2010/11 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
546 500 Јанка Лефкова Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
547 501 Ангела Наумоска Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
548 502 Вирџинија Ристеска Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
549 503 Сандра Грибовска Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
550 504 Нина Максимова Дипломиран актер 23.6.2014 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
551 505 Ава Хусеини Дипломиран актер 22.1.2015 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
552 506 Илир Речи Дипломиран актер 4.9.2014 2007/08 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
553 507 Благој Веселинов Дипломиран актер 9.9.2014 2005/06 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
554 508 Наталија Теодосиевска Дипломиран актер 28.1.2014 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
555 509 Мирослав Петковиќ Дипломиран актер 26.1.2015 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
556 510 Владимир Митревски Дипломиран филмски режисер 29.4.2015 2010/11 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
557 511 Милош Андоновски Дипломиран театарски режисер 11.5.2015 2010/11 ред. проф. м-р Златко Славенски Театарска режија
558 512 Катерина Китоска Дипломиран драматург 27.5.2015 2010/11 ред. проф. м-р Маја Стевановиќ Театарска и филмска драматургија
559 513 Ивана Павлаковиќ Дипломиран актер 29.1.2015 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
560 514 Инес Радончиќ Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
561 515 Сема Муртеза Дипломиран актер 30.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
562 516 Илија Волчески Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
563 517 Александар Русјаков Дипломиран филмски режисер 10.7.2015 1998/99 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
564 518 Бурханедин Ибрахим Дипломиран актер 16.6.2015 2007/08 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
565 519 Јеткин Сезаир Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
566 520 Жале Османи Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
567 521 Емине Халил Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
568 522 Ирена Мирческа Дипломиран актер 22.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
569 523 Атанас Велковски Дипломиран филмски и ТВ снимател 28.5.2015 2008/09 ред. проф. Апостол Трпески вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
570 524 Ангела Димитрова Дипломиран актер 22.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
571 525 Талија Настова Дипломиран актер 27.8.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
572 526 Никола Кузелов Дипломиран актер 22.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
573 527 Васко Костовски Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
574 528 Мирко Голомеов Дипломиран актер 13.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
575 529 Мартин Манев Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
576 530 Виктор Арсов Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
577 531 Ангела Стојановска Дипломиран актер 16.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
578 532 Горан Ников Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
579 533 Симона Димковска Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
580 534 Александар Михајловски Дипломиран актер 10.9.2015 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
581 535 Тони Денковски Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
582 536 Димитрина Мицкоска Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
583 537 Владанка Димковска Дипломиран актер 24.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
584 538 Бобан Кулески Дипломиран актер 22.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
585 539 Марко Богдановски Дипломиран актер 31.8.2015 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
586 540 Андреа Николова Дипломиран актер 5.2.2016 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
587 541 Ненад Анѓелковиќ Дипломиран актер 26.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
588 542 Кристијан Светиев Дипломиран актер 10.9.2015 2007/08 ред. проф. м-р Владо Цветановски ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
589 543 Адеми Беќир Дипломиран актер 26.1.2016 2007/08 ред. проф. м-р Рефет Абази Драмски актери
590 544 Марко Петрушевски Дипломиран филмски режисер 4.5.2016 2002/03 ред. проф. Стојан Попов ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
591 545 Танер Сулејман Дипломиран актер 31.5.2016 2007/08 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
592 546 Стефан Вујисиќ Дипломиран актер 22.6.2016 2011/12 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска Драмски актери
593 547 Решит Береда Дипломиран актер 26.1.2017 2007/08 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
594 548 Татјана Петрова-Митевска Дипломиран филмски режисер 29.9.2015 2010/11 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
595 549 Ана Јакимоска Дипломиран филмски режисер 26.9.2016 2012/13 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
596 550 Игор Трајковски Дипломиран актер 26.1.2017 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
597 551 Симон Манасковски Дипломиран актер 26.1.2017 2010/11 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска Драмски актери
598 552 Бранко Аврамовски Дипломиран филмски и ТВ снимател 9.6.2017 2012/13 вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
599 553 Михаил Димитров Дипломиран филмски и ТВ монтажер 9.6.2017 2012/13 ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски Филмска и ТВ монтажа
600 554 Лидија Мојсовска Дипломиран филмски и ТВ режисер 9.6.2017 2012/13 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
601 555 Дарко Набаков Дипломиран актер 6.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
602 556 Никола Ристески Дипломиран актер 11.9.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
603 557 Мирјана Трпковска Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
604 558 Никола Наковски Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
605 559 Тамара Ристоска Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
606 560 Матеа Јанковска Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
607 561 Ристе Ѓорѓиевски Дипломиран актер 23.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
608 562 Виктор Бужаров Дипломиран актер 21.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
609 563 Стефан Петровски Дипломиран актер 10.1.2018 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
610 564 Долорес Поповиќ Дипломиран актер 30.1.2018 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
611 565 Марко Димитриевски Дипломиран филмски и ТВ снимател 9.5.2018 2012/13 вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
612 566 Марко Џамбазовски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 9.5.2018 2012/13 ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски Филмска и ТВ монтажа
613 567 Лавинија Софрониевска Дипломиран филмски и ТВ режисер 16.5.2018 2010/11 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
614 568 Давид Цветковски Дипломиран продуцент 6.6.2018 2013/14 ред. проф. д-р Игор Вецовски доц. м-р Дејан Илиев Продукција
615 569 Жарко Јовановиќ Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
616 570 Јаков Спасов Дипломиран актер 14.6.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
617 571 Душица Тренева Дипломиран актер 20.6.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
618 572 Исидор Јовановски Дипломиран актер 10.9.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
619 573 Христина Цветаноска Дипломиран актер 11.9.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
620 574 Андреј Георгиев Дипломиран филмски и ТВ режисер 28.5.2018 2012/13 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
621 575 Сара Климоска Дипломиран актер 11.6.2017 2013/14 ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
622 576 Тамара Котеска Дипломиран филмски и ТВ режисер 5.12.2016 2012/13 ред. проф. д-р Антонио Митриќески Филмска и ТВ режија
623 577 Христијан Поп-Симонов Дипломиран актер 22.6.2015 2011/12 ред. проф. м-р Владо Цветановски, ред. проф. м-р Златко Славенски Драмски актери
624 578 Душица Настова Дипломиран актер 5.9.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
625 579 Сара Анастасовска Дипломиран актер 14.6.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
626 580 Горјан Атанасов Дипломиран филмски и ТВ монтажер 24.10.2018 2012/13 ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски Филмска и ТВ монтажа
627 581 Сандра Ѓоргиева Дипломиран филмски и ТВ монтажер 22.10.2018 2012/13 ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски Филмска и ТВ монтажа
628 582 Александар Ристески Дипломиран филмски и ТВ снимател 21.11.2018 2012/13 вон. проф. м-р Горан Трпчевски Филмско и ТВ снимање
629 583 Петар Стојанов Дипломиран актер 19.9.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
630 584 Дени Стојанов Дипломиран актер 22.5.2017 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
631 585 Дениз Абдула Дипломиран актер 27.9.2018 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
632 586 Мартин Петровски Дипломиран актер 22.5.2017 2009/10 ред. проф. Владимир Милчин ред. проф. д-р Сузана Киранџиска Драмски актери
633 587 Сергеј Димоски Дипломиран актер 30.8.2018 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
634 588 Елеонора Теова Дипломиран театарски режисер 7.2.2019 2014/15 ред. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Театарска режија
635 589 Горјан Аревски Дипломиран театарски режисер 11.2.2019 2014/15 ред. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Театарска режија
636 590 Андреј Ристески Дипломиран филмски и ТВ монтажер 26.2.2019 2012/13 ред. проф. м-р Лазар Секуловски доц. м-р Владимир Павловски Филмска и ТВ монтажа
637 591 Кујтиме Ахмети Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
638 592 Ментор Курти Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
639 593 Деа Пајазити Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
640 594 Аљмедина Садики Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
641 595 Гентиана Рамадани Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
642 596 Сара Бајрами Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
643 597 Елдин Широки Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
644 598 Сара Јусуф Дипломиран актер 21.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
645 599 Ебру Мусли Дипломиран актер 20.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
646 600 Дин Ибрахим Дипломиран актер 20.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
647 601 Мумин Авдулаи Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
648 602 Фљакрон Аљији Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери
649 603 Хакан Даци Дипломиран актер 11.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
650 604 Бурак Рахман Дипломиран актер 11.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
651 605 Метин Ибрахим Дипломиран актер 11.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
652 606 Едис Мусиќ Дипломиран актер 11.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
653 607 Озел Асанов Дипломиран актер 11.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Елјеса Касо Драмски актери
654 608 Чедомир Митевски Дипломиран актер 19.9.2019 2014/15 ред. проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Драмски актери
655 609 Елена Кузманов Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
656 610 Стефанија Митовска Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
657 611 Ана Димитрова Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
658 612 Томислав Давидовски Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
659 613 Наталија Ристеска Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
660 614 Исмет Шабановиќ Дипломиран актер 16.9.2019 2015/16 ред. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска дем. м-р Ангелчо Илиевски Драмски актери
661 615 Мартин Георгиевски Дипломиран филмски и ТВ монтажер 12.11.2019 2007/08 ред. проф. Димитар Грбевски ред. проф. м-р Лазар Секуловски Филмска и ТВ монтажа
662 616 Дамјан Костовски Дипломиран театарски режисер 27.11.2019 2014/15 ред. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Театарска режија
663 617 Александар Ивановски Дипломиран театарски режисер 22.11.2019 2014/15 ред. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Театарска режија
664 Дритан Незиров Дипломиран актер 17.6.2019 2015/16 ред. проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Драмски актери

Во следната табела се прикажани податоци за магистрираните студенти.

ID Д.бр. Име Презиме Студ. прог. Звање Г.зап. Дипл.
1 1 Соња Здравкова-Џепароска Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 23.5.2003
2 2 Љупчо Јованов Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 29.5.2003
3 3 Ана Стојаноска Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 26.12.2003
4 4 Сашо Тасевски Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 29.12.2003
5 5 Соња Јаќоска-Самарџиева Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 16.1.2006
6 6 Кристина Христова-Николова Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 28.12.2006
7 7 Сузана Киранџиска Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 28.11.2008
8 8 Роберт Велјановски Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 12.5.2010
9 9 Нелко Нелковски Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 6.4.2011
10 10 Владимир Јачев Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 7.4.2011
11 11 Александра Бошковска Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 8.4.2011
12 12 Ердоан Максут Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 11.4.2011
13 13 Магдалена Ризова-Черних Театрологија Магистер на театролошки науки 1999/00 30.5.2012
14 1 Татјана Ќурчиноска-Пепељугоска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2010/11 16.9.2011
15 2 Владимир Василевски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2010/11 7.10.2011
16 3 Мери Георгиевска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2010/11 7.10.2011
17 4 Леловац Кристина Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 14.10.2011
18 5 Драгана Лукан-Николоски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 17.11.2011
19 6 Бектеши Куштрим Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 14.12.2011
20 7 Софија (Тодорова) Теодор Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 16.2.2012
21 8 Маринко Шлакески Театарски (сценско-изведувачки) студии – Драматургија Магистер по уметност, област Драматургија 2010/11 6.3.2012
22 9 Зоја Бузалковска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 4.4.2012
23 10 Кузман Кузмановски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмска и ТВ режија Магистер по уметност, област Филмска и ТВ режија 2010/11 5.4.2012
24 11 Катерина Момева Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 31.5.2012
25 12 Никола Настоски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 11.6.2012
26 13 Глигор Кондовски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 5.7.2012
27 14 Касо Елјеса Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 18.7.2012
28 15 Снежана Младеновска-Анѓелков Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање Магистер по уметност, област Филмска и ТВ монтажа 2010/11 5.12.2012
29 16 Ева Камчевска Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2010/11 13.2.2013
30 17 Борјан Зафировски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2011/12 30.4.2013
31 18 Рамадани Хисмет Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 30.4.2013
32 19 Владимир Димески Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање Магистер по уметност, област Филмско и електронско снимање 2011/12 30.5.2013
33 20 Русмир Ефендиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2012/13 3.10.2013
34 21 Сабедин Сељмани Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 24.10.2013
35 22 Симона Спировска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 20.12.2013
36 23 Олгица Поцкова Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање Магистер по уметност, област Филмска и ТВ монтажа 2011/12 9.1.2014
37 24 Нина Николиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 5.2.2014
38 25 Душан Карадалевски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање Магистер по уметност, област Филмско и електронско снимање 2010/11 20.2.2014
39 26 Снежана Удицки Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 28.2.2014
40 27 Нела Витошевиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 26.3.2014
41 28 Јане Спасиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 16.6.2014
42 29 Билге Тунџер Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 16.6.2014
43 30 Ратомир Цениќ Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмска и ТВ режија Магистер по уметност, област Филмска и ТВ режија 2010/11 17.6.2014
44 31 Бранко Вељановски Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање Магистер по уметност, област Филмска и ТВ монтажа 2011/12 18.6.2014
45 32 Дејан Димески Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање Магистер по уметност, област Филмско и електронско снимање 2010/11 24.9.2014
46 33 Бесфорт Имами Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање Магистер по уметност, област Филмско и електронско снимање 2010/11 25.11.2014
47 34 Бесфорт Идризи Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2012/13 27.11.2014
48 35 Сибел Јакуповиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2011/12 16.12.2014
49 36 Жаклина Петровска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 15.1.2015
50 37 Димитрија Доксевски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 15.1.2015
51 38 Драгана Милошевски-Попова Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2010/11 22.1.2015
52 39 Анета Лешниковска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Продукција Магистер по уметност, област Продукција 2011/12 3.3.2015
53 40 Незирај Бљерта Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2012/13 6.4.2015
54 41 Огнен Георгиевски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Драматургија Магистер по уметност, област Драматургија 2010/11 8.5.2015
55 42 Александар Степанулески Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2010/11 8.6.2015
56 43 Томи Салковски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и електронско снимање Магистер по уметност, област Филмско и електронско снимање 2010/11 3.7.2015
57 44 Флутра Зуми Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2012/13 3.7.2015
58 45 Горан Шушлиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 5.7.2015
59 46 Александар Поповски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 12.7.2015
60 47 Јордан Симонов Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 6.7.2015
61 48 Влатко Павловски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2012/13 9.6.2016
62 49 Горан Дамјанац Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 26.12.2016
63 50 Саша Станишиќ Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмска и ТВ режија Магистер по уметност, област Филмска и ТВ режија 2004/05 6.2.2017
64 51 Даниел Велјановски Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање Магистер по уметност, област Филмска и ТВ монтажа 2010/11 9.6.2017
65 52 Илија Циривири Продукција во сценско-изведувачки и аудиовизуелни уметности Магистер по уметност, област Продукција 2014/15 16.6.2017
66 53 Мирослав Петковиќ Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театарска режија Магистер по уметност, област Театарска режија 2011/12 3.10.2017
67 54 Сашо Кокаланов Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2015/16 23.3.2018
68 55 Стефан Марковски Филмски (аудиовизуелни) студии – Филмско и ТВ сценарио Магистер по уметност, област Филмско и ТВ сценарио 2015/16 16.10.2018
69 56 Милан Тоциновски Филмски (аудиовизуелни) студии – монтажата како аудиовизуелно естетско поимање Магистер по уметност, област Филмска и ТВ монтажа 2016/17 21.2.2019
70 Христина Цветаноска Театарски (сценско-изведувачки) студии – Театрологија Магистер по уметност, област Театрологија 2016/17 22.10.2019
71 Ангелчо Илиевски Театарски (сценско-изведувачки) студии – Актерска игра Магистер по уметност, област Актерска игра 2018/19 2.12.2019

Во следната табела се прикажани податоци за студентите запишани на докторски студии.

ID Име Презиме Студ. прог. Г.зап. Док. Ментор Наслов
1 Мишел Павловски Театрологија 22.3.2000 4.2.2003 ред. проф. д-р Јелена Лужина Митопоетските елементи во современата македонска драматургија
2 Ана Стојаноска Театрологија 15.11.2004 5.3.2007 ред. проф. д-р Јелена Лужина Реалистичката поетика и естетика во режијата на Димитар Ќостаров
3 Соња Здравкова-Џепароска Театрологија 20.12.2006 16.6.2010 ред. проф. д-р Јелена Лужина Аспекти на перформативната кинестетика
6 Искра Шукарова Театрологија 29.5.2008 26.2.2014 ред. проф. д-р Јелена Лужина Просторните теории на Рудолф Фон Лаган аплицирани во танцовата практика
7 Ивана Јарчевска Театрологија 12.11.2008 4.3.2014 ред. проф. д-р Јелена Лужина Функцијата на костимот во македонската театарска продукција помеѓу 1950-1985
9 Сузана Киранџиска Театрологија 2.12.2008 14.5.2014 ред. проф. д-р Јелена Лужина Доминантните поетички и естетички топоси во театарскиот систем на Питер Брук
4 Антонио Митриќески 5.12.2008 18.11.2010 ред. проф. д-р Јелена Лужина Теорија и практика на документарниот филм
13 Русомир Богдановски 18.12.2008
5 Деан Дамјановски Сценскоизведувачки уметности, драматургија 15.6.2011 13.9.2013 ред. проф. д-р Сашко Насев Драмата во театарот и драмата во телевизијата
8 Игор Вецовски Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности 2.9.2011 1.4.2014 ред. проф. д-р Цветко Смилевски Стратешко позиционирање на организација од културата и уметноста
21 Роберт Велјановски Театрологија 26.9.2011 ред. проф. д-р Јелена Лужина
11 Мира Гаќина Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности 4.11.2011 26.1.2017 вон. проф. д-р Никос Чаушидис Организациска структура и раководење на институциите од областа на културата студија на случај: МСУ Скопје
14 Софија Ристевска 7.11.2011 ред. проф. д-р Јелена Лужина
15 Александра Бошковска Театрологија 8.11.2011 ред. проф. д-р Јелена Лужина
10 Мери Георгиевска Сценскоизведувачки уметности 22.11.2011 1.2.2016 ред. проф. д-р Сашко Насев Менаџирање и репутација на јавните културни институции
16 Борјан Зафировски Аудиовизуелни уметности, филмска и тв режија 2014/15 ред. проф. д-р Антонио Митриќески (во мирување)
22 Владимир Павловски Аудиовизуелни уметности, филмска и тв монтажа 2014/15 ред. проф. Димитар Грбевски
23 Лазар Секуловски Аудиовизуелни уметности, филмска и тв монтажа 2014/15 ред. проф. Димитар Грбевски (во мирување)
24 Златко Славенски Аудиовизуелни уметности, филмско и тв сценарио 2014/15 ред. проф. д-р Сашко Насев (починат)
25 Горан Трпчевски Аудиовизуелни уметности, филмска и тв режија 2014/15 ред. проф. д-р Антонио Митриќески (во мирување)
26 Беким Селе Аудиовизуелни уметности, филмска и тв режија 2014/15 ред. проф. д-р Антонио Митриќески, ко-ментор ред. проф. д-р Ана Стојаноска
27 Драгана Лукан-Николовски Аудиовизуелни уметности, филмско и тв сценарио 2014/15 ред. проф. д-р Сашко Насев (во мирување)
28 Кристина Леловац Сценскоизведувачки уметности, театрологија 2014/15 ред. проф. д-р Ана Стојаноска
29 Нина Николиќ Сценскоизведувачки уметности, актерска игра 2014/15 ред. проф. Јорданчо Чеврески, ко-ментор ред. проф. д-р Ана Стојаноска
30 Сибел Јакуповиќ Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности 2014/15 ред. проф. д-р Игор Вецовски (во мирување)
12 Сашо Димоски Сценскоизведувачки уметности, театрологија 2016/17 6.5.2019 ред. проф. д-р Јелена Лужина Ресемантизација на митемите во постдрамскте форми на театарот (Електра: случаи)
31 Дејан Илиев Продукција во сценскоизведувачките и аудиовизуелните уметности 2016/17 ред. проф. д-р Игор Вецовски
17 Александра Павлова Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности, актерска игра 2018/19 ред. проф. д-р Ана Стојаноска
18 Игор Шокаровски Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности, филмска и тв режија 2018/19 ред. проф. д-р Антонио Митриќески
19 Блерта Башоли Сценскоизведувачки и аудиовизуелни уметности, филмска и тв режија 2018/19 ред. проф. д-р Игор Вецовски
32 Марко Ружин 2018/19
33 Катерина Момева 2019/20
34 Сашо Кокаланов 2019/20
35 Ментор Зумберај 2019/20
36 Илија Циривири 2019/20