FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Прв циклус студии - Претстави

На Факултетот за драмски уметности во Скопје во периодот од 5.7.1990 до 10.5.2019 год. евидентирани се вкупно 263 испитни и 36 дипломски претстави во прв циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за испитните претстави.

ID Наслов Автор Професор Асистент Институција Детали Година Ознака
1 Испит по театарска режија Слободан Унковски Д. Белев/ Михаил Булгаков „Дните на Турбини“, Д. Митревски/ Лопе де Вега „Витез на чудата“, Г. Гугуловски/ Н.В.Гогољ „Ревизор“, И. Стојковска/ М.Булгаков „Бегство“, З. Славенски / Р. Витрак „Виктор или децата на власт“, А. Поповски/ Џ.Б. Шо „Пигмалион“, С. Јанакиевиќ/ Р.Крле „Парите се отепувачка“ 1990
2 Стјуардеси Марк Камолети проф. Димитрие Османли ас. Синоличка Трпкова-Анжиќ
3 Женидба Николај В.Гогољ Кирил Ристоски 1991 В/ 64
4 Го сакаме Баал 1991 В/ 271
6 Искрените 1991 В/ 281
7 Престол и страст Вилијам Шекспир проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Годишен испит по актерска игра, 3та година, фрагменти од драми на Шекспир 1992 В/ 270
9 Испит по театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Жанина Мирчевска Годишен испит: театарска режија, втора година 1992 П/XII/94-528
11 Опера за три гроша Бертолт Брехт вонр. проф. Кирил Ристоски ред. проф. Татијана Петковска, ас. Владо Цветановски Испитна претстава по актерска игра и сценски движења и танци 1993 В/ 232 и 269
13 колоквиум по Сценски движења и танци 1994
14 (Re) PLAY SHAKESPEARE Вилијам Шекспир проф. Љубиша Георгиевски ас. Синоличка Трпкова-Анжиќ 1994 В/ 230
15 Домот на Бернарда Алба и Дневникот на лудиот Федерико Г. Лорка и Николај В.Гогољ проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испитна претстава на студентите од I година во класата на В. Милчин 1994 В/ 288
18 Дојдете со нас во потрага по дедо мраз Академска сцена, II година драмски актери В/ 291
20 Студентска вежба по театарска режија Часови по лудило, студентска вежба по Театарска режија од I година. Адаптација работена по драмите Диво месо, Лет во место, Дупло дно, Тетовирани души и Hi-Fi на Горан Стефановски. 1995 В/ 300
21 Commedia dell'arte manifesto проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска 1995 В/ 294
22 Едмонд Дејвид Мамет 1995
23 Испит по Актерска игра ред. проф. Љубиша Георгиевски ас. Фирдаус Неби, ас. Веби Керими Испит по Актерска игра I година 1996 В/ 302
24 Одломки од македонска класика вонр. проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски испит по Актерска игра II година 1996 В/ 303 и В/ 302
25 Испит по сценски говор ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски испит по сценски говор III година, Илијада - Хомер, извадоци 1996 В/ 304
26 Испит по сценски говор ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски 1 дел - Раскази од Ж. Чинго, 2 дел Сердарот од Г. Прличев 1996 В/ 305
27 Испит по Сценски говор ред. проф. Дине Дрваров ас. Рефет Абази, ас. Елјеса Касо, ас. Тихомир Стојановски Испит по Сценски говор I година 1996 В/ 306
28 Испит по Сценски движења и танци ред. проф. Љубиша Георгиевски вонр. проф. Кирил Ристоски, ас. Владо Цветановски Испит по Сценски движења и танци I и II година. Доцент - Кренаре Невзати - Кери 1996 В/ 307
29 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Жанина Мирчевска Испит по Театарска режија II година 1996 В/ 309
30 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Жанина Мирчевска Испит по Театарска режија II година 1996 В/ 310 и 309
31 Слугинки Ж. Жене ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по актерска игра III година 1996 В/ 311
32 Колоквиум по театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Жанина Мирчевска Николо Макијавели и останатите, Мандрагола, итн. Колоквиум по театарска режија II година 1997 В/ 313
33 Испит по актерска игра ред. проф. Љубиша Георгиевски ас. Веби Керими, ас. Фирдаус Неби Испит по актерска игра II година 1997 В/ 315
34 Испит по сценски говор ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по сценски говор III година 1997 В/ 319
35 Испит по сценски говор ред. проф. Дине Дрваров ас. Рефет Абази, ас. Елјеса Касо, ас. Тихомир Стојановски Испит по сценски говор II година 1997 В/ 318
36 Испит по Актерска игра вонр. проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски Испит по Актерска игра III година 1997 В/ 323 и В/ 320
37 Испит по театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Жанина Мирчевска Испит по театарска режија III година - Кирил Петрески 1997 В/ 321
38 What a lovely way to burn ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска 1997 В/ 324
40 Испит по сценски движења и танци проф. Кренаре Невзати Корепетитор - Павлина Митева 1998 В/ 329
41 Испит по актерска игра проф. Љ. Георгиевски ас. Веби Ќерими, ас. Фирдаус Неби Испит по актерска игра III година 1998 В/ 330
42 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски, ас. Рефет Абази, ас. Елјеса Касо Испит по сценски говор со техника на глас III година Драмски актери 1998 В/ 332
43 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по сценски говор со техника на глас I година 1998 В/ 331
44 Испит по Актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по Актерска игра I година 1998 В/ 333
45 Виртуелен Балкан проф. Данчо Чеврески ас. Синоличка Трпкова Испит по Филмска, ТВ и радио игра 1998 В/ 336
46 Колоквиум по Сценски движења и танци проф. Кренаре Невзати Корепетитор - Павлина Митева 1998 В/ 334
47 Колоквиум Актерска игра проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски Колоквиум Актерска игра I година 1999 В/ 335
50 Испит по сценски движења и танци проф. К. Невзати Корепетитор - Павлина Митева Испит по сценски движења и танци I и II година Драмски актери и I година театарска режија 1999 В/ 340
51 Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Најубавиот ден на Зурло и Ќерка од Ж. Чинго и Сердарот од Г. Прличев. 1999 В/ 339
52 Испит по Сценски говор со техника на глас Блаже Конески проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Поезија - Испит по сценски говор со техника на глас I год. 1999 В/ 338
54 Испит по Актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по Актерска игра II година 1999 В/ 343
55 Испит по Актерска игра проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски Испит по Актерска игра I година 1999 В/ 344
56 Испит по Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија I година 1999
58 Избор на вежби и етиди проф. Кренаре Невзати Избор на вежби и етиди на студентите од прва година Актерска игра 1999 В/ 347
59 Колоквиум доц. Рефет Абази 2000 В/ 349
60 Колоквиум доц. Владо Цветановски ас. Фирдауз Неби 2000 В/ 350
61 Суштества од мракот ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Преглед на работата на студентите од III година 2000 В/ 351
62 Испит по Актерска игра ред. проф. Кирил Ристоски Испит по Актерска игра II година. Раскази од Чехов. 2000 В/ 352
63 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по Сценски говор со техника на глас на студентите од II година Актерска игра. Раскази од Ж. Чинго и Сердарот од Г. Прличев. 2000 В/ 354
64 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по Сценски говор со техника на глас на студентите од прва година Актерска игра. Песни од Б. Конески 2000 В/ 353
65 Случајот Д.Х. според текстови на Данил Хармс проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испитна претстава по актерска игра на студентите од III година 2000 В/ 356
66 Испит по Актерска игра ред. проф. Љубиша Георгиевски ас. Мими Таневска Испит по Актерска игра I година 2000 В/ 355
67 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Теута Ајдини Јегени Испит по Сценски говор со техника на глас. Песни од Ласгуш Порадеци 2000 В/ 359
68 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Елјеса Касо Испит по Сценски говор со техника на глас. Песни од Блаже Конески 2000 В/ 358
69 Испит по Актерска игра доц. Владо Цветановски ас. Фирдауз Неби Испит по Актерска игра I година на турски јазик 2000 В/ 360
70 Испит по актерска игра доц. Рефет Абази Испит по актерска игра I година на албански јазик 2000 В/ 361
71 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија II година 2000 В/ 363
72 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија II година 2000 В/ 363
73 Колоквиум по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски, ас. Мими Таневска Колоквиум по Театарска режија III година 2000 В/ 368
74 Колоквиум актерска игра доц. Рефет Абази Колоквиум актерска игра на албански јазик II година 2001 В/ 369
75 Испит по актерска игра ред. проф. Кирил Ристоски соработник Зоја Бузалковска Испит по актерска игра III година 2001 В/ 373
76 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по сценски говор со техника на глас III година Драмски актери 2001 В/ 377
77 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по Сценски говор со техника на глас II година актерска игра 2001 В/ 375
78 Испит по Сценски говор со техника на глас ред. проф. Дине Дрваров ас. Елјеса Касо Испит по Сценски говор со техника на глас на студентите од II година 2001 В/ 376
80 Испит по актерска игра ред. проф. Кирил Ристоски соработник Зоја Бузалковска Испит по актерска игра III година 2001 В/ 378
81 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија III година 2001 В/ 380
82 Испит по актерска игра ред. проф. Слободан Унковски ас. Мими Таневска Испит по актерска игра II година 2001 В/ 381
83 Испит по Актерска игра доц. Владо Цветановски ас. Сузан Акбелге Испит по Актерска игра II година 2001 В/ 382
84 Испит по Актерска игра доц. Рефет Абази Испит по Актерска игра со познавање на албански јазик 2001
85 Испит по Сценски говор со техника на глас Испит по сценски говор со техника на глас III година. Раскази од Д. Буцати и Илијада - Хомер 2002 В/ 396
86 Испит по Актерска игра ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по Актерска игра I година 2002 В/ 397
87 Испит по актерска игра доц. Рефет Абази Испит по актерска игра III година со познавање на албански јазик 2002 В/ 398
89 Испит по актерска игра доц. Елјеса Касо Испит по актерска игра III година (со познавање на турски јазик) 2002 В/ 403
90 Испит по актерска игра доц. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Испит по актерска игра III година 2002 В/ 400
91 Колоквиум по Сценски движења и танци проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска 2002 В/ 402
92 Колоквиум по театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Колоквиум I година (I семестар) театарска режија 2002 В/ 404
93 Испит по Актерска игра ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Преглед на работата на студентите од II година 2003 В/ 405
94 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија I година 2003 В/ 406
95 Испит по Театарска режија ред. проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по Театарска режија I година 2003 В/ 406
97 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски, ас. Валентина Божиновска Испит по Сценски говор со техника на глас и Правоговор актерска игра 2 година 2003 В/ 409
99 Испит по Актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит II г. Актерска игра 2003 В/ 410
104 Колоквиум по Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Колоквиум II г. Театарска режија 2003 В/ 416
105 Театарски проект - Пет мали драми проф.Русомир Богдановски ас. Маја Стевановиќ 2004 В/ 418
106 Испит по актерска игра проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Испит по актерска игра II год. 2004 В/ 417
107 Испит по Актерска игра проф. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Испит по Актерска игра I г. 2004 В/ 419
108 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски 2004 В/ 421
109 Сердарот Григор Прличев проф. Дине Дрваров ас. Тихомир Стојановски Испит по сценски говор со техника на глас II г. 2004 В/ 420
110 Испит по актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по актерска игра III г. Антика и Шекспир 2004 В/ 423
111 Испит Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Ај уште по една - Х. Пинтер, режија - Н. Витошевиќ. Дон Жуан се враќа од војна - Еден Фон Хорват, режија - К. Бектеши Испит Театарска режија II г. 2004 В/ 425
112 Испит по актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит по актерска игра III година 2004 В/ 424
113 Испит Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Калигула - А. Ками, режија - О. Мицевски Испит Театарска режија II г. 2004 В/ 426
114 Испит Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Калигула - А. Ками, режија - Н. Ристов. Планински јазик - Х. Пинтер, режија - Б. Трифуновски Испит Театарска режија II г. 2004 В/ 427
115 Испит Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Истерување на ѓаволот - Б.Брехт, режија - Јован Ристовски. Некоја си Аљаска - Х. Пинтер, режија - Александра Кардалевска. Госпоѓа Министерка - Б. Нушиќ, режија - Драгана Милошевска Испит Театарска режија II г. 2004 В/ 428
116 Испит по Актерска игра проф. Рефет Абази Испит Актерска игра I 2004 В/ 429
117 Госпоѓа Министерка Бранислав Нушиќ проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по театарска режија II година 2004 В/ 431
118 Планински јазик Харолд Пинтер проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испит по театарска режија II година 2004 В/ 431
119 Испит проф. Елјеса Касо 2004 В/ 432
120 Колоквиум по Актерска игра проф. Елјеса Касо Колоквиум Драмски актери II г. 2005 В/ 433
121 Испит Актерска игра проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Испит Актерска игра III година 2005 В/ 434
122 Испит по Актерска игра Антон П.Чехов проф. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Испитна претстава Актерска игра II година - Чехов 2005 В/ 444
123 Трамвајот наречен желба Тенеси Вилијамс проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава театарска режија III г. 2005 В/ 435
124 Стаклена менажерија Тенеси Вилијамс проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава Театарска режија III г. 2005 В/ 436
125 Храброст за убивање Ларс Нурен проф. Рефет Абази Испит Драмски актери II година 2005 В/ 440
126 Госпоѓица Јулија Август Стринберг проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава театарска режија III година Јован Ристовски 2005 В/ 438
127 Трамвајот наречен желба Тенеси Вилијамс проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава театарска режија III г. 2005 В/ 437
128 Сите мои синови Артур Милер проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава Театарска режија III год. 2005 В/ 439
130 Некој друг Ергун Сав доц. Елјеса Касо 2005 В/ 442
131 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Костадин Дрваров ас. Атила Клинче 2005 В/ 441
132 Хеда Габлер Хенрик Ибзен проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава театарска режија Драгана Милошевски 2005 В/ 443
133 Сеништа Хенрик Ибзен проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски Испитна претстава театарска режија Бојан Трифуновски 2005 В/ 443
134 Отворен час по актерска игра проф. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Отворен час по актерска игра III година 2005 В/ 446
136 Колоквиум по Актерска игра проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани Колоквиум по Актерска игра III година со познавање на албански јазик. Сцени од Крал Лир 2006 В/ 447
137 Колоквиум по Актерска игра доц. Елјеса Касо Колоквиум по Актерска игра III година со познавање на турски јазик 2006 В/448
140 Испит по Актерска игра доц. Елјеса Касо Испит по Актерска игра III година со познавање на турски јазик 2006 В/ 451
141 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Костадин Дрваров ас. Атила Клинче 2006 В/ 453
142 Испит Актерска игра проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит Актерска игра I година 2006 В/452
144 Испит по Актерска игра доц. Мими Таневска Испит по Основи на Актерска игра I 2007 В/ 456
145 Вујко Вања Антон П.Чехов проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска 2007 В/ 457
146 Испит по актерска игра проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Испит по актерска игра I семестар 2007 В/ 458
148 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Костадин Дрваров доц. Тихомир Стојановски 2007 В/ 460
149 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Костадин Дрваров доц. Тихомир Стојановски 2007 В/ 459
150 Испит по театарска режија доц. Златко Славенски Испит по елементи на театарска режија II 2007 В/ 462
152 Испит по Актерска игра Данил Хармс проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Испит по Актерска игра. 1-Данил Хармс 2007 В/ 467
153 Презентација на етиди по Македонска драма и театар проф. д-р. Јелена Лужина д-р ас. Ана Стојаноска 2007 В/ 465
154 ММЕ кој прв почна или голема брзина на стоење Дејан Дуковски проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска 2007 В/ 468
155 Уплав Плаут проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска 2007 В/ 466
156 Вујко Вања Антон П.Чехов проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска 2007 В/ 469
157 Испит по Aктерска игра доц. Мими Таневска Испит по Основи на актерска игра 2 2007 В/ 470
158 Nothing more than ordinary (Ништо повеќе од обично) 2007 В/ 471
159 Испит по Работа со актер доц. Златко Славенски Испит по предметот Работа со актер (базичен курс) 2007 В/ 472
160 Испит по Актерска игра проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска Испит по Актерска игра 1 2008 В/ 473
161 Испит по Актерска игра доц. Мими Таневска Испит по предметот Актерска игра 3 II г. театарска режија 2008 В/ 477
162 Испит по Актерска игра проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска Испит по Актерска игра 5 2008 В/ 475
163 Иванoff проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Испит по Актерска игра 4. Иванoff 2008 В/ 476
164 Испит по Актерска игра проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска Испит по Актерска игра 2 2008 В/ 478
165 Испит по Актерска игра доц. Елјеса Касо Испит по Актерска игра 2 со познавање на турски јазик. Драматизација на расказот Лулашки од Румена Бужаровска 2008 В/ 479
166 Театар на бегање Александар Блок проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска Работено според текстовите: ШАТРА од А. Блок 2008 В/ 480
167 Сонот на летната ноќ Вилијам Шекспир проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Испит по Актерска игра 5 2008 В/ 485
168 Dies Irae Жанина Мирчевска проф. Зоја Бузалковска В/ 490
169 Писма од Чехов/Варијации од Гогољ Антон П.Чехов/Николај В.Гогољ проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска Испит по Актерска игра 3. 2009 В/ 486
170 Платонов (драма без наслов) Антон П.Чехов проф. Елјеса Касо Актерска игра 3. 2009 В/ 487
171 Макбетт Ежен Јонеско проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Испит по Актерска игра 6 2009 В/ 491
172 Епот за Шејх Бедреддин Назим Хикмет проф. Елјеса Касо Испит по актерска игра 4 2009 В/ 488
173 Шекспиријана проф. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Испит по Актерска игра 5 2010 В/ 492
174 Play Shakespeare проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани Испит по Актерска игра 5 2010 В/ 493
175 Живко живее не живее проф. Елјеса Касо Испит на студенти по Актерска игра 6 2010 В/ 494
176 Оркестар бб Бертолт Брехт проф. Владимир Милчин доц. Мими Танеска Испит на студенти по Актерска игра 6. Оркестар бб 2010 В/ 495
177 Сцени од Вујко Вања проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска 2010 В/ 496
178 Мечка/Последната лента на Крап Антон П.Чехов/Семјуел Бекет 2010 В/ 497
179 Испит по Театарска режија проф. Слободан Унковски доц. Златко Славенски, дем. Куштрим Бектеши Театарска режија 1 2010 В/ 501
180 Испит по Актерска игра доц. Мими Таневска Основи на актерска игра 1 2010 В/ 502
181 Испит по Актерска игра проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска Актерска игра 1 2011 В/ 503
182 Испит по театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски, дем. Куштрим Бектеши Испит по театарска режија 2 2011 В/ 504
183 Варвари М. Горки проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Испит Актерска игра 4. Варвари од М. Горки 2011 В/ 505
184 Од јас кон лик низ конкретно сценско дејство проф. Кирил Ристоски доц. Зоја Бузалковска испит на студентите по Актерска игра од I г. Предмет Актерска игра 2. Од јас кон лик низ конкретно сценско дејство 2011 В/ 506
186 Испит по актерска игра доц. Мими Таневска Основи на актерска игра 2 2011 В/ 507
187 Испит по театарска режија ред. проф. Слободан Унковски вонр. проф. Златко Славенски, дем. Куштрим Бектеши Испит по елементи на театарска режија 3 - II година 2011 В/ 509
188 Вујко Вања Антон Панов вонр. проф. Зоја Бузалковска Испит по актерска игра 3. 2011 В/ 510
189 Досие копче Рејмон Кено вонр. проф. Мими Таневска според Стилски вежби - Рејмон Кено 2011 В/ 511
190 Птиците што живот значат вонр. проф. Владо Цветановски 2011 В/ 512
191 Испит по актерска игра вонр. проф. Елјеса Касо Испит по актерска игра 1 2011 В/ 513
192 Испит по актерска игра ред. проф. Владимир Милчин вонр. проф. Сузана Киранџиска, ас. Кристина Леловац Испит по актерска игра 5 - Сеништа (сцени од Шекспир и антички трагедии) 2012 В/ 514
193 Испит по актерска игра ред. проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани Испит по актерска игра 1 - Етиди 2012 В/ 515
194 Трамвај наречен копнеж / Стаклена менажерија Тенеси Вилијамс ред. проф. Слободан Унковски вонр. проф. Златко Славенски, дем. Куштрим Бектеши Трамвај наречен копнеж од Т. Вилијамс во режија на Ангелчо Илиевски. Стаклена менажерија од Т. Вилијамс во режија на Драгана Стојчевска Театарска режија 2 година. 2012 В/ 516
195 Тетоважата роза Тенеси Вилијамс ред. проф. Слободан Унковски вонр. проф. Златко Славенски, дем. Куштрим Бектеши Тетоважата роза од Т. Вилијамс во режија на Милош Б. Андоновски Практичен испит од студиската програма на театарска режија II г. 2012 В/ 517
196 Испит по актерска игра вонр. проф. Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески Актерска игра 4 2012 В/ 518
197 Испит по актерска игра вонр. проф. Мими Таневска Испит по Основи на актерска игра 4 2012 В/ 519
198 Испит по актерска игра ред. проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани Испит по актерска игра 2 со познавање на албански јазик. Вујко Вања. Прв дел.Серебрјаков - Фламур Гаши 2012 В/ 520
199 Во потрага по Данил Хармс Данил Хармс ред. проф. Владимир Милчин вонр. проф. Сузана Киранџиска, ас. Кристина Леловац 2012 В/ 521
200 Ни на небо ни под земја вонр. проф. Владо Цветановски пом. Слаѓана Вујошевиќ, пом. Мирослав Петковиќ 2012 В/ 592
201 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. Дине Дрваров ас. М-р. Атанас Клинче Испит по Сценски говор со техника на глас 2 2012 В/ 523
202 Испит по актерска игра ред. проф. м-р Елејса Касо ФДУ - Скопје Испитна претстава по актерска игра 2: Најубавата жена во градот - Ч. Буковски; Сакав само да телефонирам - Г.Г. Маркес; Пустинско цвеќе - В. Дирие; Девојчето со кибритчињата - Х.К. Андерсен 2012 П/XII/94-538
203 Испит по сценски говор со техника на глас Питер Брук проф. м-р. Тихомир Стојановски ФДУ - Скопје Испитна претстава по сценски говор со техника на глас 3: Питер Брук 2012 П/539
204 Нора Хенрик Ибзен вонр. проф. м-р Мими Таневска дем. Нела Витошевиќ ФДУ - Скопје Испитна претстава актерска игра 3 2012 П/544
205 Испит по сценски говор со техника на глас Дино Буцати проф. м-р. Тихомир Стојановски доц. м-р. Атила Клинче ФДУ - Скопје Испитна претстава по сценски говор со техника на глас 3: Дино Буцати 2012 П/540
206 Испит по театарска режија вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје Испитна претстава театарска режија V семестар 2012 П/541
207 Античка трагедија вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески ФДУ - Скопје Испитна претстава актерска игра 5: 2012 П/542
208 Пеликанот ред. проф. Елејса Касо ФДУ - Скопје Испитна претстава актерска игра 3 2013 П/545
209 Трагичар не по своја волја ред. проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани ФДУ - Скопје Испитна претстава: Трагичар не по своја волја 2013 П/XII-94-546
210 Балканот не е мртов или магија Еделвајс Дејан Дуковски вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески ФДУ - Скопје Испитна претстава актерска игра 6 2013 П/547
211 Извадок од драмите на Стринберг Август Стринберг вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје Испит: Извадок од драмите на Стринберг 2013 П/548
212 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. м-р. Тихомир Стојановски доц. м-р. Атила Клинче ФДУ - Скопје Испит: Сценски говор со техника на глас 4: поезија од Назим Хикмет 2013 П/XII-94/549
213 Извадок од драмите на Ибзен Хенрик Ибзен вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје Испитна претстава: Извадок од драмите на Ибзен 2013 П/XII-94-551
214 Испитна претстава вонр. проф. м-р Мими Таневска дем. Нела Витошевиќ ФДУ - Скопје 2013 П/XII-94-550
215 Просидба Антон П.Чехов ред. проф. Елејса Касо ФДУ - Скопје Испитна претстава: Просидба 2013 П/XII'94/552
217 Испитна претстава ред. проф. Рефет Абази ас. Хисмет Рамадани ФДУ - Скопје 2013 П/XII/94-554
218 Испитна претстава вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје 2013 П/556
219 Испитна претстава вонр. проф. м-р Златко Славенски ФДУ - Скопје 2013 П/XII/94-558
220 Испитна претстава вонр. проф. м-р Мими Таневска Србиновска дем. Нела Витошевиќ ФДУ - Скопје 2013 П/XII/94-559
221 Имитација вонр. проф. м-р Сузана Киранџиска вонр. проф. м-р Сузана Киранџиска, ас. м-р Кристина Леловац ФДУ - Скопје Испитна претстава: Имитација 2013 П/560
222 Испитна претстава ред. проф. м-р Елејса Касо ФДУ - Скопје 2013 П/XII-94-561
223 Испитна претстава ред. проф. м-р Рефет Абази ас. м-р Хисмет Рамадани ФДУ - Скопје 2014 П/XII-94-562
226 Dies Irae Жанина Мирчевска вонр. проф. м-р Мими Таневска вонр. проф. м-р Мими Таневска, дем. м-р Нела Витошевиќ ФДУ - Скопје Испит по актерска игра 6 2014 П/XII 94-568
227 Испит по Актерска игра вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска пом. ас. М-р Кристина Леловац ФДУ - Скопје Испит на студентите по Актерска игра 1 2014 П/XII/94-565
228 Азизнаме Азиз Несин ред. проф. м-р Елејса Касо ФДУ - Скопје Испит на студентите по Актерска игра 6: 2014 П/XII/94-566
229 Писма проф. м-р Тихомир Стојановски ас. м-р Атила Клинче ФДУ - Скопје Испит по предметот Сценски говор со техника на глас 6: Писма 2014 П/XII/94-567
230 Лебедова песна Антон П.Чехов ред. проф. м-р Рефет Абази ас. м-р Хисмет Рамадани ФДУ - Скопје Испит по актерска игра 6: Лебедова песна 2014 П/XII 94-569
231 Евангелие по Јован вонр. проф. д-р Тихомир Стојановски дем. Жаклина Петровска Испит по сценски говор со техника на глас 1 на студентите по Актерска игра I година. 2014 П/576
232 Групни етиди на тема: простор вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје 2014 П/XII-94-578
233 Испит по Актерска игра вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска пом. ас. М-р Кристина Леловац Испит на студентите по Актерска игра 2 година 2014 П/581
234 Испит по актерска игра вонр. проф. м-р Мими Таневска Испит по основи на атерска игра 1 2014 П/94-582
235 Испит по актерска игра вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески Избор од материјалот за испит по Актерска игра 1 П/580
236 Испит по драматургија вонр. проф. м-р Маја Стевановиќ предметен професор: вонр. проф. м-р Маја Стевановиќ ФДУ - Скопје Испит по драматургија 1: сцени со здадени карактери 2015 П-583
237 Испит по Сценски говор со техника на глас вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска пом. ас. М-р Кристина Леловац ФДУ - Скопје Испит по Сценски говор со техника на глас 4 2015 П/XII/94-584
238 Испит по Сценски говор со техника на глас вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска ас. Александар Степанулески ФДУ - Скопје Испит по Сценски говор со техника на глас 2 2015 П-585
239 Извадоци од битови драми вонр. проф. м-р Златко Славенски пом. ас. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје 2015 П-586
240 #MaybeThisTime 2015 П/587/2015
241 Испит по актерска игра вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески ФДУ - Скопје 1. Етиди по приказни од Марко Цепенков; 2. Џибриш - Академија за тероризам; 3. Од имитација до лик со зададен простор 2015 П/XII/94-588
242 Kако класа 13 во 2015 ја одигра Животинска фарма од Џорџ Орвел Џорџ Орвел вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска пом. ас. М-р Кристина Леловац ФДУ - Скопје 2015 П/XII-94-589
243 Сина Соба вонр. проф. м-р Златко Славенски Драмски театар - Скопје 2015 П/XII 94-591/2015
244 Златниот змеј вонр. проф. м-р Мими Таневска-Србиновска МНТ 2015 П/XII-94-590
245 Брзозборки; Приказни од Насредин Оџа доц. м-р Атила Клинче 2015 П/592
246 Монолози од име на предмет; Џибриш етиди; Варијации на зададена тема вонр. проф. м-р Мими Таневска 2015 П/593-2015
247 Извадоци од современа македонска драма вонр. проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куптрим Бектеши 2015 П/594
248 Раскази / Три сестри Антон П.Чехов вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска ас. м-р. Александар Степанулески 2015 П/538
249 Во пресрет на добрите денови проф. м-р. Елејса Касо 2015 П/596
250 Испит по актерска игра проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Актерска игра 1 2016 В/ 597
251 Испит по актерска игра вонр. проф. м-р Мими Таневска Основи на актерска игра 3 2016 В/ 598
252 Испит по актерска игра вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска доц. м-р Кристина Леловац Актерска игра 5 - Трон 2016 В/ 599
253 Пак три сестри вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. м-р Александар Степанулески Актерска игра 4. 2016 В/ 601
254 Извадоци од Американската драматургија проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши (Мизансценот во тетарската режија) 2016 В/ 604
255 Драматизација на раскази од светската книжевност проф. м-р Елјеса Касо Актерска игра 2. 2016 В/ 605
256 Вујко Вања Антон П.Чехов проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Актерска игра 2 2016 В/ 606
257 Испит по Сценски говор со техника на глас доц. м-р Атила Клинче Сценски говор со техника на глас 2 2016 В/607
258 Мртви уши Олег Богаев вонр. проф. д-р Сузана Киранџиска доц. м-р Кристина Леловац Актерска игра 6 2016 В/ 608
260 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. м-р. Тихомир Стојановски доц. м-р. Атила Клинче ФДУ - Скопје Испитна претстава, сценски говор со техника на глас 5: Басни од Лафонтен, Поезија од Јунус Емре 2016 П/555
261 Токток / Просидба Бафи/Чехов проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Актерска игра 3 2017 В/ 610
262 Идиот Фјодор М. Достоевски проф. м-р Елјеса Касо Актерска игра 3. 2017 В/ 611
263 Лабораторија Хамлет Вилијам Шекспир проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Актерска игра 5 - Лабораторија Хамлет 2017 В/ 612
264 Елка кај Иванови Александар Введенски проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Испит по Актерска игра 6 2017 В/ 620
266 Испит по Театарска режија проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Испит по Театарска режија 3 г. 2017 В/ 622
267 Испит по актерска игра проф. м-р Мими Таневска дем. Ангелчо Илиевски Актерска игра 4 2017 В/ 623
268 Јашар живее не живее Азиз Несин проф. м-р Елјеса Касо 2017 В/ 624
269 Приказни од Месневи на Мевлана и поезија од Јахја Кемал Бејатли. Мевлана/Јахја Кемал Бејатли доц. м-р Атила Клинче Сценски говор со техника на глас 4. 2017 В/ 625
270 Хамлет и Ричард Трети Вилијам Шекспир проф. м-р Тихомир Стојановски доц. м-р Никола Настоски Сценски говор со техника на глас 5 2017 В/ 630
271 Македонски народни песни проф. д-р Тихомир Стојановски доц. м-р Никола Настоски Сценски говор со техника на глас 1. 2017 В/ 629
272 Ричард III (сцени) Вилијам Шекспир проф. м-р Мими Таневска дем. Ангелчо Илиевски Актерска игра 5 - Сцени од Ричард III 2017 В/ 631
273 Испит по актерска игра Вилијам Шекспир проф. м-р Елјеса Касо Актерска игра 5 2017 В/ 635
274 Испит по Сценски говор со техника на глас доц. м-р Атила Клинче Сценски говор со техника на глас 5 2017 В/ 632
275 Имитации проф. д-р Сузана Киранџиска доц. м-р Кристина Леловац Актерска игра 1. 2017 В/ 633
276 Испит по Сценски говор со техника на глас доц. м-р Никола Настоски доц. м-р Никола Настоски Техника на глас 1. Етида лов 2017 В/ 634
277 Испит по актерска игра проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Актерска игра 5 2018 В/ 636
279 Илијада Хомер проф. д-р Тихомир Стојановски Сценски говор 6. 2018 В/ 640
280 Поезија Федерико Г. Лорка проф. д-р Тихомир Стојановски проф. д-р Тихомир Стојановски Сценски говор 2. 2018 В/ 639
281 Гласови доц. м-р Никола Настоски доц. м-р Никола Настоски Техника на глас 2. 2018 В/641
282 Испит по Сценски говор со техника на глас доц. м-р Атила Клинче Сценски говор со техника на глас 6 2018 В/ 642
283 Лазаревото писмо Живко Чинго проф. д-р Сузана Киранџиска доц. М-р Кристина Леловац Актерска игра 2 2018 В/ 643
284 Куќа на граница Славомир Мрожек проф. м-р Елјеса Касо Актерска игра 6 2018 В/ 645
285 Испит по актерска игра проф. м-р Мими Таневска дем. Ангелчо Илиевски Актерска игра 6 2018 В/ 646
286 Слуга на двајца господари Карло Голдони проф. м-р Рефет Абази доц. м-р Хисмет Рамадани Актерска игра 6 2018 В/ 648
287 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. д-р Тихомир Стојановски ас. доц м-р Никола Настоски Сценски говор 1 2018 В/650
288 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. д-р Тихомир Стојановски ас. доц м-р Никола Настоски Сценски говор 3 2018 В/ 651
289 Испит по актерска игра проф. д-р Сузана Киранџиска доц. М-р Кристина Леловац Актерска игра 3 2018 В/653
290 Групни етиди на тема Простор проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши Испит по театарска режија 1 2018 В/ 654
291 Испит по Сценски говор со техника на глас доц. м-р Никола Настоски Основи - Техника на глас 1. Чехов и Олга - Техника на глас 3 2018 В/ 655
292 Монолог од биографијата на еден предмет проф. м-р Зоја Бузалковска доц. м-р Александар Степанулески Актерска игра 1 2019 В/ 656
293 Драмско читање проф. м-р Маја Стевановиќ дем. Ивана Нелковска 2019 В/ 657
296 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. д-р Тихомир Стојановски ас. доц м-р Никола Настоски Сценски говор 4 2019
297 Испит по Сценски говор со техника на глас проф. д-р Тихомир Стојановски ас. доц м-р Никола Настоски Испит по Сценски говор 2 2019 В/ 661
298 Испит по Интерпретација на сонг проф. д-р Сузана Киранџиска доц. М-р Кристина Леловац Испит по Интерпретација на сонг на студентите Драмски актери II г. 2019 В/ 662
299 Танец 19 век Колоквиум на студентите од 1 г. по Сценски движења и танци. 1 дел - Танец 19 век В/ 292

Во следната табела се прикажани податоци за дипломските претстави.

ID Наслов Автор Професор Асистент Институција Детали Година Ознака
5 Кој се плаши од Вирџинија Вулф Едвард Олби ред. проф. Љубиша Георгиевски ас. Владо Цветановски 1991
8 Трамвајот наречен желба Тенеси Вилијамс Димитрие Османли МНТ - Театар Центар 1992
10 Жена Едвард Бонд проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Театар Центар 1993 П/Xii/94-527
12 Госпоѓица Јулија Август Стринберг проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска ФДУ - Скопје 1993 В/ 222
16 Брачен плеј офф Тед Вајтхед вонр. проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски МНТ - Театар Центар 1994 В/ 255, П/XII-94-537
17 Дон Жуан се враќа дома Еден Фон Хорват вонр. проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски 1994 В/ 255
19 Арсеник и Стара Тантела Јозеф Кеселринг проф. Љубиша Георгиевски ас. Синоличка Трпкова-Анжиќ Драмски театар - Скопје 1995 В/ 293
39 Жените и Лорка Федерико Г. Лорка проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски МНТ - Театар Центар Дипломска претстава по актерска игра 1998 В/ 327 и 328
48 Мемоарите на Сара Бернард Џон Мурел проф. Љубиша Георгиевски ас. Фирдаус Неби 1999 В/ 342
49 Тартиф Жан Б.П. Молиер проф. Љубиша Георгиевски ас. В. Ќерими Театар на народности 1999 В/ 337
53 Лифтот од горе Харолд Пинтер проф. Љубиша Георгиевски ас. Златко Славенски Театар Центар 1999 В/ 341
57 Дипломска претстава по Театарска режија проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски МНТ - Мала сцена 1999 В/ 346
79 Аудиција Александар Галин ред. проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Драмски театар - Скопје Дипломска претстава 2001 В/ 379
88 Дипломски претстави по Актерска игра ред. проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Драмски театар - Скопје 2002 В/ 399
96 Остров Атол Фугард доц. Елјеса Касо Театар на народностите - турска драма Дипломски испит по Актерска игра на турски јазик 2003 В/ 407
98 Вујко Вања Антон П.Чехов доц. Рефет Абази Театар на народности - албанска драма 2003 В/ 408
100 Лекција Ежен Јонеско доц. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Србиновска ФДУ - Скопје 2003 В/ 412
101 Слугинки Жерар Жене доц. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Србиновска Театар Центар 2003 В/ 413
102 Емигранти Славомир Мрожек доц. Владо Цветановски ас. Мими Таневска Србиновска Средношколски дом „Здравко Цветковски“ 2003 В/ 411
103 Хиполит проф. Слободан Унковски ас. Златко Славенски 2003 В/ 415
129 Контаминација Колјада Николај Колјада проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска Детски театарски центар - обид за целина од фрагменти од драмите на Николај Колјада 2005 В/ 445
135 Стари времиња Харолд Пинтер проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Драмски театар - Скопје В/ 450
138 Арт Јасмина Реза проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Детски театарски центар 2006 В/454, В/449, В/454 и В/449
139 Арт Јасмина Реза проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска Детски театарски центар 2006
143 Ништо без Трифолио Русомир Богдановски проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска МНТ Дипломска претстава 2006 В/455
147 ММЕ кој прв почна или Голема брзина на стоење Дејан Дуковски проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска Србиновска Драмски театар - Скопје 2007 В/ 461
151 Оркестар Титаник Христо Бојчев доц. Елјеса Касо Турски театар 2007 В/ 464
185 Дон Жуан се враќа дома Еден Фон Хорват проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска Србиновска ФДУ - Скопје 2011 В/ 508
216 Прогонот и убиството на Жан-Пол Мара во изведба на трупата на дипломците Петер Вајс ред. проф. Владимир Милчин вонр. проф. Сузана Киранџиска, пом. ас. Кристина Леловац Дипломска претстава 2013 П/553
224 1900-тиот вонр. проф. м-р Зоја Бузаловска дем. Александар Степанулески ФДУ - Скопје Дипломска претстава: 1900-тиот 2014 П/XII-94-563
225 Илузија-Zucco Бернар Мари Колтез вонр. проф. м-р Зоја Бузалковска дем. Александар Степанулески Дипломска претстава: Илузија-Zucco 2014 П/564
259 Каде одат претставите што не се случиле проф. м-р Златко Славенски доц. м-р Куштрим Бектеши ФДУ - Скопје Каде одат претставите што не се случиле од Д. Стојчевска 2016 В/ 609
265 Аудиција Александар Галин проф. д-р Сузана Киранџиска доц. м-р Кристина Леловац Кино Култура 2017 В/ 621
278 Голем студ Лоренс Казан и Барбара Бенедек проф. Зоја Бузалковска доц. Александар Степанулески МНТ 2018 В/ 637
294 Азиз или Свадбата што го спаси западот Предраг Луциќ проф. м-р Рефет Абази доц. М-р Хисмет Рамадани ДТЦ - Скопје Дипломска претстава 2019 В/ 663
295 Елените проколнувањата Муртахан Мунган проф. м-р Елјеса Касо дем. М-р Јеткин Сезаир Турски театар Дипломска претстава 2019 В/ 660