FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Други гостувања

Во архивата на Факултетот за драмски уметности во Скопје евидентирани се 9 гостувања со претстави надвор од ФДУ.

Во следната табела се прикажани податоци за претставите кои гостувале надвор од ФДУ.

ID Институција Наслов Автор Професор Асистент Датум
1 Дом на култура во Кочани Жените и Лорка Федерико Г. Лорка проф. Кирил Ристоски ас. Владо Цветановски 30.5.1998
2 Н. Т. Војдан Чернодрински - Прилеп Случајот Д.Х. според текстови на Данил Хармс проф. Владимир Милчин ас. Сузана Киранџиска
3 Народен театар „Антон Панов“, Струмица Испит по актерска игра доц. Владо Цветановски ас. Мими Таневска
4 Сцена 101 Арт Јасмина Реза проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска
5 Детски театарски центар Арт Јасмина Реза проф. Кирил Ристоски ас. Зоја Бузалковска
6 Скопско лето ММЕ кој прв почна или голема брзина на стоење Дејан Дуковски проф. Владо Цветановски доц. Мими Таневска 2007
7 Скопско лето Вујко Вања Антон П.Чехов проф. Владимир Милчин доц. Сузана Киранџиска 2007
8 Дом на културата Григор Прличев - Охрид Мечка/Последната лента на Крап Антон П.Чехов/Семјуел Бекет
9 Театар Комедија - Скопје Испит по актерска игра проф. м-р Мими Таневска дем. Ангелчо Илиевски

Во следната табела се прикажани податоци за филмовите кои гостувале надвор од ФДУ.

Грешка при пребарувањето на податоци.
Ви благодариме за посетата, обидете се повторно.