FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Прв циклус студии - Трудови

На Факултетот за драмски уметности - Скопје евидентирани се вкупно 50 трудови во прв циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за евидентираните трудови.

ID Наслов Име и презиме Катедра Труд
1 Театарски менаџмент Симона Угриновска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
2 Опера при МНТ - состојби, дилеми, перспективи Илија Рајковски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
3 Критичка анализа на организацијата на Македонската телевизија Наталија Тасевска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
4 Анализа на организацијата на Македонското радио Крсто Скубев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
5 Драмски театар - историски преглед, состојби и можен развој Емилија Михајлова Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
6 Структура на елаборат за формирање телевизиска станица Зоран Богоевски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
7 Елементи на организациона структура и оперативно функционирање на институцијата за продукција на филмови Вардар филм Игор Вецовски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
8 Театар за деца и младинци - состојба и перспектива Владимир Ангелов Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
9 Организациона структура на Фолк-фест Валандово Бобан Јосифовски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
10 Номенклатура на типични телевизиски занимања Искра Стојковска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
11 Односот помеѓу медиумите и публиката Горан Ацевски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
12 Македонска телевизија - насоки за развој Сашо Богдановски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
13 Придонесот на американските продуценти од почетокот на 20тиот век во развојот на кинематографијата Емил Костовски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
14 Продукција на дневно-информативна програма Ирена Мојсовска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
15 Продукција на ТВ-драма Иван Митевски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
16 Маркетинг во театарот Јулијана Ефтимова Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
17 Модел на градско ТВ-студио во основање Дарко Ставриќ Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
18 Планирање на продукција во телевизијата Горан Цветковиќ Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
19 Процес на продукција и емитување на радио-програма Наталија Радевска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
20 Маркетинг-имиџ во една ТВ куќа Љупка Гајиќ Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
21 Масовната комуникација и моќта на телевизијата како средство за масовна комуникација Виола Николовска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
22 Модел на независна ТВ-куќа во мала кинематографија Владимир Крстевски Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
23 Планирање на филмска продукција и изготвување буџет за игран филм Никола Мадиќ Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
24 Функцијата на продуцентот во телевизијата во САД Даниела Поповска Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
25 Општ пристап во продукцијата на игран филм Роберт Насков Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
26 Приоди во оспособување на организациите од културата Дејан Илиев Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
27 Телевизиски менаџмент Владимир Атанасов Организација за театарски, филмски и ТВ дејности дипломска работа
28 Аспекти на примена на системот на Европската радиодифузна унија за класификација на РТВ програми Ескорт 2.4 Горан Апостолоски Продукција дипломска работа
29 Организациона структура на А1 телевизија Ирена Давиткова Продукција дипломска работа
30 Филмска дистрибуција и кино-прикажување во Р. Македонија Дарко Попов Продукција дипломска работа
31 Организациона структура на ТВ Телма Владимир Стојчески Продукција дипломска работа
32 Театарски музеј на Р. Македонија Виктор Рубен Продукција дипломска работа
33 МНТ - организациона анализа и точки на подобрување Бранислав Ѓорчевски Продукција дипломска работа
34 Процес на продукција и буџет на игран филм Давор Спироски Продукција дипломска работа
35 Процес на создавање на театарска претстава Павле Игновски Продукција дипломска работа
36 Кинотека на Р. Македонија Дарко Иљоски Продукција дипломска работа
37 За една театарска продукција Ромир Јакупи Продукција дипломска работа
38 Маркетинг во театар Емилија Чочкова Продукција дипломска работа
39 30 години МОТ: на крстопатот Русе Арсов Продукција дипломска работа
40 Менаџмент на продукциска куќа Горјан Донев Продукција дипломска работа
41 МКЦ Битола Виолета Јончевска Продукција дипломска работа
42 Анализа на театарот во Куманово Симона Тоскиќ Продукција дипломска работа
43 Продукција на долгометражен игран филм ЕЈ Бојана Соломонова Продукција дипломска работа
44 Организациона структура на ТВ Алфа Марија Јовчевска Продукција дипломска работа
45 Стратешкиот менаџмент во телевизијата и негова примена на македонскиот телевизиски пазар Махир Демир Продукција дипломска работа
46 31 година Интернационален фестивал на филмската камера Браќа Манаки Филип Андонов Продукција дипломска работа
47 60 год. Турски театар Сибел Јакуповиќ Продукција дипломска работа
48 Филмска продукција, финансиски аспекти Илија Циривири Продукција дипломска работа
49 Продукција на документарен филм во Р. Македонија Мери Чкрипеска Продукција дипломска работа
50 Примена на техниката на мрежно планирање во филмска продукција дипломска работа