FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Втор циклус студии - Текстови

На Факултетот за драмски уметности - Скопје евидентирани се вкупно 3 текстови во втор циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за евидентираните текстови.

ID Наслов Наслов на труд Студент Професор Катедра Датум Детали
20 Бегство (драмски текст) Маринко Шлакески ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија 6.3.2012
24 Телеграмата (драмски текст) Катерина Момева ред. проф. д-р Сашко Насев Филмско и ТВ сценарио 31.5.2012
54 Споменикот (драмски текст) Огнен Георгиевски ред. проф. м-р Русомир Богдановски Театарска и филмска драматургија 8.5.2015