FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Декани

 

Податоци за деканите на Факултетот за драмски уметности во Скопје:

Период Декан
1979 - 1982 Димитрие Османли
1982 - 1983 Љубиша Георгиевски
1983 - 1987 Владимир Милчин
1987 - 1989 Александар Алексиев
1989 - 1993 Владимир Милчин
1993 - 1995 Јорданчо Чеврески
1995 - 1999 Јорданчо Чеврески
1999 - 2009 Јорданчо Чеврески
2009 - 2011 Кирил Ристоски
2011 - 2019 м-р Лазар Секуловски
2019 -          м-р Мими Таневска-Србиновска