FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Предавања

На Факултетот за драмски уметности - Скопје во периодот од 1995 до 2019 год. се одржале вкупно 50 предавања од надворешни наставници.

Во следната табела се прикажани податоци за одржаните предавања.

ID Име и презиме Наслов Година
1 проф. Никола Саварезе Театарска антропологија 1995
2 проф. Никола Саварезе Претставување на Один театар 1995
3 проф. Мируше Хоџа Транскултурализмот во Один театар на Е. Барба 1995
4 проф. Георге Иваску Неконвенционална комуникација и говор на телото 2001
5 проф. Владимир Јефтовиќ Моќта и употребата на импровизацијата 2001
6 проф. Златко Павлов Ритамот на тишината 2001
7 проф. Андреа Вулпе Целосна инволвираност на сцена 2001
8 проф. Ивана Легати Поезијата, тој убав збор 2002
9 проф. Гордана Мариќ Несфатливиот систем на глума 2002
10 проф. Александар Илиев Неговорен театар - уметност без граници 2002
11 проф. Андреа Вулпе Спортски театар 2002
12 проф. Василис Лагос Акторионес театарска лабораторија Практичен пристап кон умерноста на епското 2003
13 проф. Бренд Крефнер Дигитално проширениот поглед во кинематографијата 2004
14 проф. Бетина Тури-Остхајм Серија на вежби со која се совладува спонтаната реакција и бидувањето на сцена од почетници до напредни студенти 2004
15 проф. Роксана Колкегар Танцов театар во Шекспировите сцени 2006
16 проф. Рајнхард Винтер и проф. Лудвиг Карке Глумата е одраз на животот 2006
17 проф. Роксана Колкегар Танцов театар во Шекспировите сцени 2006
18 проф. Драган Петковиќ Жанрот и импровизацијата 2006
19 проф. Ирена Мичијавиќ-Родиќ Структура на глумачките работи 2007
20 проф. Штефи Хофер Зборување со гестикулации 2007
21 проф. Кристијан Вагнер Разликата меѓу филмското и театарското актерство 2007
22 проф. Дејвид Адамс и проф. Кевин Луис Театарот во Велс 2007
23 проф. Ѓерѓ Џувани Помеѓу кино, телевизија и театар 2007
24 проф. Мерилин Леконт Спецификите на Велс театарот 2008
25 проф. Симон Шлингласер Говорот како изразно средство 2008
26 проф. Кевин Луи Шекспир театар 2008
27 проф. Симон Шлингласер Практични вежби по сценски говор, прв и втор дел 2009
28 проф. Мери Марес Аве Назад кон еден/ Холивуд зад сцена 2010
29 проф. Емилија Стоева Симбиозисот меѓу ХД и и 35мм филм 2011
30 проф. Борис Остан Комедија дел арте и телото на актерот 2011
31 проф. Симон Шлингласер Работа со глас и интерференција со телото 2011
32 Данте Спиноти 2011
33 Јошико Чума Телото зборува 2011
34 проф. Бјорн Меидал Зошто Стриндберг? 2012
35 проф. Бесим Реџај Стриндберг во албанската култура-театар 2012
36 проф. Бјорн Меидал За Пеликанот 2012
37 Авнер Еисенберг 2012
38 проф. Наум Пановски Идеи за театарот, општеството, културата, и сајбер-просторот 2013
39 Клаудио Губитоси Директор на Џифони филм фестивал, гостување 2013
40 Влатко Стефановски Музиката во филмот 2013
41 проф. Драган Шлиша Color grading, digital cinema packaging 2015
42 Андрија Зафрановиќ Монтажа во филмот 2016
43 Милчо Манчевски 2017
44 Рајко Грлиќ Режија на игран филм 2017
45 Хасан Зафировиќ Карел Чапек 2018
46 Лордан Зафрановиќ За филмот, вистината и достоинството 2018
47 Проф. Мирослава Хортенска Новиот „Хамлет“ е црн – за последниот прочит на Питер Брук на Шекспировата трагедија; „Носорозите“ на Јонеско во режија на Боб Вилсон, во Романија; Харолд Пинтер во Бугарија; 2018
48 Хајнц Херманс Краток филм и едитирање 2019
49 Јарослав Шода „Feature film structure, sequence structure, scene structure. Key structure points and how to visualise them for maximum impact on the audience.” 2019
50 Билјана Гарванлиева Документарен филм