FDU Logo

Факултет за драмски уметности - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија

ФДУ - Скопје

Архивирање и дигитализирање на факултетската меморија


Втор циклус студии - Филмови

На Факултетот за драмски уметности - Скопје евидентирани се вкупно 4 филмови во втор циклус на студии.

Во следната табела се прикажани податоци за евидентираните филмови.

ID Наслов Наслов на труд Студент Професор Катедра Датум Детали
22 Патување со рабробус (епизода од серија за деца) Карактеристиките на македонските телевизиски серии за деца Кузман Кузмановски Филмска и ТВ режија 5.4.2012 теориски труд и епизода од серија за деца, дело на авторот - прилог кон трудот
38 Епизодист (краток игран филм) Филмска фотографија во стилот на седумдесеттите - Епизодист - краток игран филм Душан Карадалевски ред. проф. Апостол Трпески Филмско и електронско снимање 20.2.2014 краток игран филм
46 Музиката и езерото (филм) Музиката и езерото - движењето на камерата и фотоколоритните аспекти во документарно - играната форма Бесфорт Имами ред. проф. Апостол Трпески Филмско и електронско снимање 25.11.2014
56 Соба со пијано (филм) Игран филм Соба со пијано - визуелен дизајн. Кинематографскиот пристап во креирање на различни визуелни изрази на еден филмски сет Томи Салковски ред. проф. Апостол Трпески Филмско и електронско снимање 3.7.2015