FDU Logo
1969 50 2019

Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Faculty of Dramatic Arts - Skopje

ФДУ - Скопје

FDA - Skopje


Надворешни соработници

ГАЛИЌ ПЕТРОВСКА Славица
Звање:
доцент
Предмет:
Соло пеење
АНДОВСКА Дарија, М-р
Предмет:
Применета музика
ДУЧЕВСКА Анета, Д-р
Предмет:
Македонски јазик
ИБРАХИМ Беди, М-р
Предмет:
Сценографија
ИВАНОВСКИ Зоран, Д-р
Предмет:
Технологија на електронската слика
КЛИНЧЕ Атила
Предмет:
Сценски говор со техника на глас
НОВОТНИ Антони, Д-р
Предмет:
Психологија и психопатологија
РАШКОВИЌ Александар
Предмет:
Костимографија
ЏЕПАРОСКИ Иван, Д-р
Предмет:
Естетика