Македонско – словенечки театарски врски

(од 1990 до денес)

КНИГИ

СОВРЕМЕНА СЛОВЕНЕЧКА ДРАМА

СОВРЕМЕНА СЛОВЕНЕЧКА ДРАМА

 • Превод: Дарко Јан Спасов
 • Центар за културна иницијатива – Штип, 2006г.
 • Преведени драми: „Кладенец полн љубов“ од Саша Павчек, „Метаморфози“ од Тина Коси, „Кон Запад“ од Драгица Поточњак и „Ходник“ од Матјаж Зупанчиќ.
 • Книгата е објавена со финансиска помош од Министерството за култура на Република Словенија, „Трубарјев склад“ – Словенија при Друштвото на словенечки писатели, Љубљана.
 • Предговор – Емилија Матаничкова
ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ од Душан Јовановиќ

ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА СКОПЈЕ од Душан Јовановиќ

 • Превод: Гане Тодоровски, Илија Милчин, Бранко Варошлија, Лидија Димковска, Маја Лапе.
 • Матица Македонска – Скопје, 2007
 • Преведени драми: „Ослободувањето на Скопје“, „Карамазови“, „Воена тајна“, Ѕидот, езерото“, „Антигона“, „Егзибиционисти“ и „Карајан Це“.
 • Книгата е објавена со финансиска помош од Министерство за култура на Република Македонија, Министерство за култура на Република Словенија, РИКО доо Љубљана и Господин Трифун Костовски.
 • Приредила: Лилјана Мазова.
 • Душан Јовановиќ за себе: „Кој сум сега?“ и „Дали театарот и политиката се иста работа?“
 • Тријалог: Лилјана Мазова „Долг и искрен љубовен однос“, Јелена Лужина „Душан Јовановиќ, ослободител на Скопје“ и Аља Предан „Театар кој зборува за човекот и – само човекот“.
 • Фактографија: Библиографија и театрографија на Душан Јовановиќ, Душан Јовановиќ низ фотографии и Драми на Душан Јовановиќ во Македонија.
ДРАМИ од Иван Цанкар

ДРАМИ од Иван Цанкар

 • Превод: Томе Арсовски, Аленка Лапе.
 • Матица Македонска – Скопје, 2008.
 • Преведени драми: „Романтични души“, „Јакоб Руда“, „За доброто на народот“, „Кралот на Бетајнова“, „Соблазна во Шентфлоријанската долина“, „Слуги“ и „Убавата Вида“.
  Книгата е објавена со финансиска помош од Министерство за култура на Република Македонија, Министерство за култура на Република Словенија, РИКО доо Љубљана.
 • Приредила: Лилјана Мазова.
 • Хронолошки преглед на животот и творештвото на Иван Цанкар.
 • Блаж Лукан: „Иван Цанкар, наш современик“.
 • Лилјана Мазова: „Современоста и севременоста на/во драмите на Цанкар“
 • Драмите на Иван Цанкар во Македонија.
 • Белешки за авторите и преведувачите.
ТИВКО СЕ НИША ЧАСОВНИКОТ од Драго Јанчар

ТИВКО СЕ НИША ЧАСОВНИКОТ од Драго Јанчар

 • Превод: Лидија Димковска и Плиска Гугуловска
 • Матица Македонска – Скопје, 2009.
 • Преведени драми: „Дисидентот Арнож и неговите“, „Големиот брилјантен валцер“, „Падот на Клемент“, „Дедалус“, „Демнејќи го Годо“, „Халштат“ и „Тивко се нша часовникот“.
 • Книгата е објавена со финансиска помош од Министерство за култура на Република Македонија, Министерство за култура на Република Словенија, „Трубарјев склад“ – Словенија при Друштвото на словенечки писатели, Љубљана и Јавна агенција за книга на Република Словенија.
 • Приредила: Лилјана Мазова
 • Драго Јанчар: „Живот и театар, театар и живот“ (предговор)
 • Јанез Пипан: „Чумата на метафорите“ и Лилјана Мазова: „Големината на Големиот брилјантен валцер“ (толкувања)
 • Фактографија: Драго Јанчар Хронологија и Белешки за авторите и преведувачите.