Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

Отворен ден на ФДУ.

Факултетот за драмски уметности при УКИМ, на ден 18.04.2017 година во 17 часот ги кани сите заинтересирани кандидати за упис да присуствуваат на настанот кој ќе се организира, а на кој ќе имаат можност поблиску да се запознаат со можностите за студирање, студиските програми, пристапот во изучување на драмските уметности и спецификите на самото студирање.


Оваа година Отворентиот ден ќе ги потенцира студиите по Актерска игра и Филмска/ТВ и театарска продукција, за кои ќе се објави конкурс за упис на студенти во учебната 2017/18 година. На отворентиот ден ќе овозможиме интерактивна дискусија со матурантите околу студиите, активно учество на час по Актерска игра и презентација на кратки студентски филмови во продукција на ФДУ.

Прослава по повод Светскиот ден на театарот

Факултетот за драмски уметности во Скопје, традиционално, и оваа година ќе го одбележи Светскиот ден на театарот, 27 Март.
Прославата ќе биде отворена во 12 часот со шпански перформанс на студентите од катедрaта за Актерска игра под менторство на проф. Кренаре Невзати, а ќе продолжи со читање на светската и македонската порака по повод Светскиот ден на театарот. Потоа ќе започне маратон од студентски испитни претстави, музички изведби, ликовни, архитетктонски и фотографски изложби.