Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

СКОМРАХИ 2016

СКОМРАХИ 2016 - Постер   Годинешните студентски средби СКОМРАХИ ќе се одржат во периодот од 4ти до 8ми ноември.

Програмата за СКОМРАХИ 2016 можете да ја погледнете на следниот линк.

ФДУ на МЕСС, БИТЕФ и МОТ

На 28 септември и на 1 и 2 октомври, како дел од регионалниот проект ПРАВДА, студентите од Факултетот за драмски уметности во Скопје, заедно со студентите од Академиите и Факултетите за драмски уметности од Загреб, Љубљана, Белград, Нови Сад, Сараево и Цетиње ќе настапат на интернационалните театарски фестивали МОТ во Скопје, БИТЕФ во Белград и МЕСС во Сараево.

Конкурс за втор циклус студии 2016/17

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во учебната 2016/2017 година.

Конкурс за трет циклус студии 2016/17

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на УКИМ Факултет за драмски уметности во академската 2016/2017 година.

Втор уписен рок за прв циклус студии 2016/17

Информација за слободни места за запишување во вториот уписен рок во учебната 2016/17 година.

На УКИМ ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ во Скопје, во вториот рок може да се запишат студенти на студискта програма за ФИЛМСКА И ТВ МОНТАЖА.

Конкурс ERASMUS + 2016/17

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ.