Факултет за Драмски Уметности - Скопје

Факултетот за драмски уметности - Скопје, е уметнички факултет и научно-наставна институција од подрачјето на драмските уметности, во кој се изведуваат универзитетски студии од областа на театарот, филмот и телевизијата низ уметничко и научно творештво, продукција и јавно прикажување на уметничките остварувања, како и издавање на книги и публикации. Универзитетските студии по Драмско актерство, Драматургија, Театарска режија, Продукција, Филмска и ТВ режија, Филмско и ТВ снимање и Филмска и ТВ монтажа, траат осум семестри или четири години, според ЕКТС.

На факултетот се изведуваат и постдипломски студии по Актерска игра, Драматургија, Продукција, Театарска режија, Театрологија, Филмско и електронско снимање, Филмска и тв режија, Филмско и тв сценарио и Монтажата како аудиовизуелно естетско поимање.

Факултетот го чинат наставниците, сите истакнати актери, режисери, сценаристи, сниматели, монтажери, теоретичари, студентите и соработниците. Во сложениот наставен и работен процес на седумте студиски програми како и на постдипломските студии, вклучени се 130 студенти и околу педесет наставници и надворешни соработници.

Факултетот за драмски уметности, како членка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, работи според Законот за високо образование на Република Македонија, според Статутот на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", Статутот и другите правилници на самиот Факултет, со сета почит кон дигнитетот на универзитетската и академската традиција.

Од 23.05.2013 година во рамките на Факултетот за драмски уметности функционира АЛУМНИ КЛУБ. Алумни клубот на ФДУ е основан под покровителство на Факултетот за драмски уметности во Скопје, со поддршка на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј".


ВЕСТИ

Прв уписен рок на ФДУ во учебна 2014/15

Од следниот линк можете да го преземете документот во кој кандидатите за запишување во прв циклус студии на ФДУ во новата 2014/15 учебна година, ќе ги најдат потребните информации за пријавување во првиот уписен рок.

Подготвителен курс по ТЕАТАРСКА РЕЖИЈА

Факултетот за драмски уметности во Скопје на 13.06.2014 (петок) со почеток во 12 часот организира подготвителни часови по театарска режија.

Часовите ќе се одржат само на 13.06.2014 година и ќе бидат бесплатни.
Бројот на посетители е ограничен.

За повеќе информации превземете го pdf документот од линкот.

Подготвителен курс по АКТЕРСКА ИГРА

Факултетот за драмски уметности организира подготвителен курс по актерска игра, со почеток од 16.06.2014, во траење од 7 дена.

Водител на курсот е вон. проф. М-р Зоја БУЗАЛКОВСКА, професор по Aктерска игра на ФДУ.
Бројот на посетители е ограничен.


За повеќе информации превземете го pdf документот од линкот.

Конкурс за прв циклус студии 2014/15

Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје - Факултет за драмски уметности во учебната 2014/2015 година како pdf документ можете да го превземете од следниот линк.

ФДУ НА SKOPJE FILM FESTIVAL 2014

Студентски филмови на Скопје филм фестивал 2014 - Постер Скопскиот филмски фестивал од оваа година во соработка со Факултетот за драмски уметности воведува програма на студентски филмови. Програма, во чии рамки ќе ги претставиме кратките играни и документарни остварувања на најмладите, со цел да ги промовираме, но и да им дадеме можност да го валоризираат својот труд токму онаму каде што треба, во киносала и пред публика. На 17. издание на Скопскиот филмски фестивал имаме дури 17 филма, од кои десет се документарни, а седум се играни.


Влезот е слободен. Повелете!

Конкурс во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ за 2014/15 година

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти и наставен кадар за реализирање на студиски престој на високообразовна институција во ЕУ.

Контролни испити ЕРАЗМУС МУНДУС +

Се информираат сите заинтересирани кандидати што ќе конкурираат за стипендиите ЕРАЗМУС МУНДУС + дека контролните испити за проверка на знаењето на странски јазик ќе се одржат на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје во следните термини:


  • англиски јазик на 24, 25, 28, 29 и на 30 април 2014 г. од 11 часот,
    од 5 до 9 мај и од 12 до 15 мај од 11 часот
  • германски јазик на 25 април и на 6 мај 2014 г. од 11 часот
  • италијански јазик на 28 април и 5 мај 2014 г. од 11 часот
  • француски јазик на 17 мај 2014 г. од 11 часот.

За другите странски јазици испитот ќе се реализира во договор со Деканатот и со соодветниот професор.

По полагање на контролниот испит, кандидатот добива уверение за познавање на странски јазик на соодветното рамниште во согласност со Европската јазична рамка.

За пријавување за испитот и за сите дополнителни информации, обратете се во Архивата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.

Контакт-телефон: 02 32 40 436.

Услови за запишување за прв циклус студии 2014/15

Информации за кандидатите за запишување во прв циклус студии на Факултетот за драмски уметности во Скопје.
Од следните линкови можете да пристапите до информации за постапката за проверка на компетенции и литература за подготовка: